Formularz – Rodzaj urządzenia

image_print

Formularz rodzaju urządzenia służy do rejestracji typu urządzeń oraz związanych z nim atrybutów. Na formularzu dostępne są pola: 

  • Kod – to dowolny 20-znakowy ciąg alfanumeryczny, jednoznacznie określający rodzaj urządzenia;
  • Nazwa – opisowa nazwa rodzaju urządzenia. W pole to można wpisać 50 znaków.

Dostępna jest także tabela zawierająca dane atrybutów. Składa się ona z kolumn:

  • Atrybut – Lista Atrybutów jest obsługiwana przez standardowe przyciski:

 – Dodaj,

 – Zmień,

 – Usuń.

Przyciski opisane zostały szczegółowo tutaj.

  • Nazwa – nazwa atrybutu.
  • Obowiązkowy (Tak/Nie) – Jeżeli na karcie atrybutu zaznaczono parametr Obowiązkowy, w kolumnie pojawi się wartość Tak.
Formularz – rodzaj urządzenia

Formularz jest obsługiwany przez standardowe przyciski opisane szczegółowo tutaj.

 – Zapisz zmiany,

 – Anuluj zmiany.

Po wybraniu opcji dodania lub edycji atrybutu podnoszony jest formularz Atrybut dla rodzaju urządzenia.  W oknie tym można wskazać Atrybut zdefiniowany na liście Ogólne/ Atrybuty. Wybierając przycisk  można edytować listę Atrybutów towaru. Z tego poziomu można też dodawać nowe atrybuty.

Zaznaczenie parametru obowiązkowy  spowoduje, że program nie pozwoli usunąć atrybutu z formularza urządzenia o takim rodzaju. Przy próbie skasowania takiej pozycji z formularza urządzenia, z zakładki [2. Atrybuty] pojawi się komunikat: Wybrany do skasowania atrybut jest obowiązkowy dla urządzenia i nie może być usunięty!

Atrybut dla rodzaju urządzenia

 

Czy ten artykuł był pomocny?