Formularz wzorca zlecenia cyklicznego – zakładka Zlecenia automatyczne

image_print

Zakładka widoczna jest po skonfigurowaniu Automatu zleceń cyklicznych.

Wzorzec Zlecenia Cyklicznego – zakładka Zlecenia automatyczne

Jeżeli użytkownik zaznaczy parametr Generuj zlecenia automatyczne, wówczas zlecenie zostanie wygenerowane po uruchomieniu się Automatu w dniu, jaki jest podany na Wzorcu Zlecenia na zakładce [Ogólne] w polu Data kolejnego zlecenia.

Po zaznaczeniu parametru Generuj zlecenia automatyczne użytkownik będzie miał możliwość wyboru, w jaki sposób klient zostanie powiadomiony o planowanym dla niego zleceniu serwisowym. Po zaznaczeniu wiadomości e-mail i/lub SMS, należy wskazać szablon, jaki będzie stosowany dla tych powiadomień oraz podać adres e-mail i/lub numer telefonu, na jaki zostanie wysłane powiadomienie. Adres oraz telefon jest wczytywany automatycznie na podstawie danych Kontrahenta, Odbiorcy i Osoby zlecającej, wprowadzonych na zakładce [Ogólne]. Użytkownik może wybrać inne dane wskazując je z rozwijanej listy lub wpisać je ręcznie.

W przypadku zmiany Kontrahenta na zakładce [Ogólne], dane kontaktowe na zakładce [Zlecenia automatyczne] zostaną zaktualizowane.

Po wygenerowaniu Zlecenia pole Data kolejnego zlecenia zostanie zaktualizowane.

Czy ten artykuł był pomocny?