Formularz zlecenia – zakładka Części

image_print

Z poziomu zakładki [Części] istnieje możliwość pobierania części potrzebnych do realizacji zlecenia.

Uwaga
Zakładka [Części] jest widoczna również, jeśli użytkownik korzysta tylko z modułu Comarch ERP Optima Serwis.

Istnieje wtedy możliwość dodawania, usuwania, podglądu części na zleceniu. Nie można natomiast przeprowadzać żadnych operacji magazynowych (pobieranie, wydawanie, zwrot części).

W zakładce [Części] znajduje się lista, na którą wprowadzane będą kolejne pozycje zlecenia serwisowego. Lista obsługiwana jest przez standardowe przyciski, szczegółowo opisane TUTAJ:

 – Dodaj,

 – Otwórz,

 – Usuń.

Dotyczy wersji: 2019.0.1
Po dodaniu części na listę możliwa jest zmiana kolejności pozycji na liście za pomocą metody „przeciągnij i upuść”.

Użytkownik, który korzysta z modułu Comarch ERP Optima Handel (Faktury + Magazyn) oprócz standardowych przycisków ma dostępne również:

Przekształcenie do MM – umożliwia pobranie towarów z magazynów na zlecenie. Tworzy się dokument przesunięcia międzymagazynowego MM. Więcej informacji znajduje się tutaj.

 – Zwrot towaru – umożliwia zwrot ilości niewykorzystanej przy realizacji zlecenia na magazyn, z którego została pobrana. Więcej informacji znajduje się tutaj.

  – Przekształcenie do ZD – utworzenie zamówienia u dostawcy na wskazane części.

Na formularzu Zlecenia serwisowego za pomocą przycisków  , dostępnych na zakładkach [Czynności][Części], możliwy jest eksport oraz import pozycji z/do Zlecenia za pośrednictwem plików w formacie *.txt lub *.csv. Niezależnie od zakładki, z której zostanie uruchomiona funkcjonalność, eksportowane i importowane są jednocześnie czynności i części. Pliki z pozycjami zlecenia mogą być umieszczane na dysku lokalnym lub IBARD.

 • Eksport – czynności i części można eksportować według kodu towaru lub kodu EAN. W drugim przypadku wymagane jest, aby wszystkie pozycje na zleceniu posiadały przypisany kod EAN. Ilości dla części mogą być eksportowane do pliku według ilości pobranej lub wykorzystanej.
 • Import – podczas importu pozycji użytkownik może zadecydować, jakie ceny powinny być zaimportowane na Zlecenie – z pliku, czy domyślne z programu.

Na zakładce [Części] widoczne są następujące kolumny:

 • Lp.numer porządkowy pozycji.
 • Kod towaru – kod pobranego towaru.
 • Nazwa towaru – nazwa pobranego towaru.
 • Serwisant – Operator, który pobiera części.
 • Magazyn – magazyn, z którego pobrana została część.
 • Status pobrania – kolumna przyjmuje wartości:
  • nie pobrano – dla pobranej na zlecenie części nie został wygenerowany jeszcze dokument MM przesuwający towar na magazyn serwisowy,
  • pobrano – dla pobranej części został wygenerowany dokument MM przesuwający towar na magazyn serwisowy,
  • bez pobrania – towar pobierany jest z magazynu serwisowego,
  • zamówiono – na pobraną cześć zostało wygenerowane Zamówienie u Dostawcy,
 • Pobrano – pobrana na zlecenie ilość towaru – wartość w kolumnie uzupełniana jest po utworzeniu MM przesuwającego część z magazynu lokalnego na serwisowy,
 • Status wydania – kolumna przyjmuje wartości:
  • nie wydano – status oznacza, że część nie została wydana jeszcze z magazynu serwisowego,
  • RW/ WZ – część została wydana na dokumenty FA/ PA, RW, WZ.
 • Wydano – ilość wykorzystana przy realizacji zlecenia – wartość w kolumnie pojawia się po wygenerowaniu FA/ PA, RW, WZ.
 • Zwrot – ilość pobrana, ale nie wykorzystana przy realizacji zlecenia – kolumna uzupełniana po utworzeniu dokumentu MM zwracającego niewykorzystaną ilość na magazyn, z którego część została pobrana.
 • Fakturować kolumna przyjmuje wartości Tak/ Nie – określa czy część jest przeznaczona do zafakturowania.

Dodatkowo pod prawym przyciskiem myszy (będąc w nagłówku kolumny) można wybrać opcję Wybór kolumn. Użytkownik może wyświetlić takie kolumny jak:

 • Cena brutto cena brutto części wyrażona w walucie zlecenia.
 • Cena netto – cena netto części wyrażona w walucie zlecenia.
 • Do pobrania – ilość jaka zostanie pobrana z magazynu w momencie wygenerowania dokumentu MM. Ilość w opisywanej kolumnie będzie prezentowana dopóki użytkownik nie pobierze części.
 • Do wykorzystania – ilość wykorzystana przy realizacji zlecenia – czyli taka, którą wprowadzono w polu Ilość wykorzystana na formularzu części. Ilość w tej kolumnie jest prezentowana dopóki część nie zostanie wydana na dokumencie WZ lub RW.
 • Kontrahent – kod Nabywcy, dla którego został wystawiony dokument FA/PA/WZ/RW na daną część.
 • Waluta – symbol waluty zlecenia.Wartość brutto – wartość brutto pozycji wyrażona w walucie zlecenia.
 • Wartość netto – wartość brutto pozycji wyrażona w walucie zlecenia.

Czy ten artykuł był pomocny?