Informacje o firmie

image_print

Sekcja Informacje o firmie to dashboard Comarch ERP Optima zawierający przygotowane analizy dotyczące różnych modułów. Po kliknięciu ikony  Informacje o firmie otwiera się okno Informacje o firmie podzielone na zakładki związane określonymi modułami.

Na górze okna znajduje się nazwa firmy której dotyczą informacje oraz data i godzina ostatniego zaczytania danych. Dane prezentowane są na dzień zgodny z ustawieniem daty bieżącej w programie (Narzędzia / Data bieżąca). Ikona służy do odświeżenia danych.

Okno podzielone jest na zakładki:

 

Dostęp do danej sekcji / raportu zależny jest od modułów, na które zalogował się operator oraz ustawień dostępu do informacji, określanych na karcie danego operatora (Konfiguracja Programu/ Użytkowe/ Operatorzy) na zakładce [Informacje].

Przy każdej z analiz dostępny jest przycisk Pokaż, po kliknięciu którego otwierane jest okno programu z odpowiednio odfiltrowanymi danymi.

Dla okna Informacje o firmie wyłączona jest możliwość personalizacji aktywnego okna.

Jeżeli w menu Widok zaznaczona jest opcja Pokaż informacje o firmie, okno Informacje o firmie jest automatycznie otwierane po zalogowaniu określonego operatora.

Informacje o firmie – Bieżące

Zakładka [Bieżące] jest domyślnie wyświetlana po otwarciu okna Informacje o firmie. Zawiera najważniejsze informacje pobierane z pozostałych zakładek.

Na tej zakładce poniższe sekcje prezentowane są zawsze, jeżeli dany operator ma dostęp do co najmniej jednej analizy z nimi związanej:

 • Należności i zobowiązania,
 • Środki finansowe – prezentowana jest suma środków oraz 3 rejestry z najwyższą kwotą,
 • Deklaracje – widoczne są deklaracje, dla których powinna pojawić się informacja o konieczności ich przygotowania zgodnie z terminem wynikającym z konfiguracji.

 

Pozostałe sekcje są widoczne, jeśli operator ma dostęp do co najmniej jednej analizy z nimi związanej oraz w co najmniej jednej z analiz wynik nie będzie zerowy:

 • Dokumenty przeterminowane – dostępne opcje: Do VAT i Do podatku dochodowego,  sekcja widoczna, jeśli suma wartości dla jednej z tych analiz jest większa niż 0 PLN,
 • Faktury wystawione dzisiaj – sekcja widoczna, jeśli wystawiona została co najmniej jedna faktura,
 • Dokumenty do realizacji – sekcja widoczna, jeśli do realizacji jest co najmniej jedno zamówienia albo rezerwacja,
 • Zamówienia przeterminowane – sekcja widoczna, jeśli co najmniej jedno zamówienie jest przeterminowane,
 • Rezerwacje przeterminowane –  sekcja widoczna, jeśli co najmniej jedna rezerwacja jest przeterminowana,
 • Dokumenty WZ bez faktur – sekcja widoczna, jeśli występuje co najmniej jeden dokument bez faktury,
 • Faktury cykliczne – sekcja widoczna, jeśli występuje co najmniej jedna faktura cykliczna do wygenerowania,
 • Pracownicy – sekcja widoczna, jeśli zależnie od uprawnień kończy się termin ważności co najmniej jednego pracownika lub co najmniej jeden pracownik jest po zwolnieniu dłuższym niż 30 dni,
 • Umowy – sekcja widoczna, jeśli kończy się co najmniej jedna umowa o pracę albo jest przynajmniej jedna umowa do rozliczenia,
 • Uprawnienia – sekcja widoczna, jeśli kończy się co najmniej jedno uprawnienie,
 • Moje dzisiejsze zlecenia serwisowe – sekcja widoczna, jeśli operator ma co najmniej jedno zlecenie serwisowe na dziś,
 • Moje zaległe zlecenia serwisowe – sekcja widoczna, jeśli operator ma co najmniej jedno zaległe zlecenie serwisowe,
 • Zadania, z podziałem na Moje i Wszystkie – sekcja widoczna, jeżeli jest co najmniej jedno zadanie zaległe lub na dziś.

 

Jeżeli określony operator nie ma nadanych na swojej karcie na zakładce [Informacje] uprawnień do żadnych danych, na zakładce [Bieżące] wyświetlana jest następująca informacja:

Czy ten artykuł był pomocny?