Jak szybko wskazać dostawy na dokumencie w Comarch ERP Optima?

image_print

W programie Comarch ERP Optima, w module Handel Plus, istnieje możliwość wskazania dostaw na dokumentach przychodowych, rozchodowych oraz na korektach.

Krok pierwszy
Otwórz formularz dokumentu, na którym chcesz wskazać partie dostaw.
Krok drugi
Dodaj towar na dokument.
Krok trzeci
Ustaw kursor na pozycji dokumentu typu towar lub otwórz formularz pozycji dokumentu, a następnie użyj skrótu klawiaturowego <ALT>+<C> aby otworzyć okno służące wskazaniu partii dostaw.
Krok czwarty – jeżeli tworzysz dokument przyjmujący towar
Na oknie Zasoby użyj klawisza <INSERT> aby dodać nowy wiersz. Uzupełnij ilość towaru. Jeżeli używasz cech towarów, klawiszem <TAB> przejdź do kolumny z cechą dostawy i uzupełnij jej wartość. Zatwierdź wybór klawiszem <ENTER> i zapisz formularz.

Krok czwarty – jeżeli tworzysz dokument rozchodowujący towar
Na oknie Zasoby wybierz dostawę, z której chcesz rozchodować towar i naciśnij klawisz <ENTER>. Wskaż ilość, jakiej chcesz użyć, ponownie kliknij <ENTER> i zapisz formularz.

 

Czy ten artykuł był pomocny?