Jak wprowadzić informację o zwolnieniu pracownika?

image_print

Zwolnienie pracownika jest niewątpliwie trudną decyzją dla pracodawcy, ale czasem niestety konieczną, czy to z powodów leżących po stronie pracownika, czy to z powodów leżących po stronie pracodawcy. Aby wprowadzić informację o zwolnieniu pracownika wystarczy wykonać poniższe kroki

  1. Z poziomu modułu Płace i Kadry wybierz Kadry.
  2. Ustaw się na pracowniku i za pomocą ikony otworz do edycji Formularz danych kadrowych.
  3. Przejdź na zakładkę Etat i uzupełnij Datę zwolnienia oraz Przyczynę zwolnienia.
  4. Następnie przejdź na zakładkę Ubezpieczenie (etat), gdzie uzupełniamy informacje o wyrejestrowaniu z ubezpieczeń pracownika. Podajemy datę wyrejestrowania oraz kod przyczyny.
  5. Zapisz formularz pracownika posługując się ikoną .
  6. Jeśli pracownik miał przypisany limit urlopu wypoczynkowego, to po wprowadzeniu informacji o zwolnieniu pracownika limit jest automatycznie przeliczany. Jeśli pracownik nie miał przypisanego limitu urlopu wypoczynkowego, po odnotowaniu zwolnienia należy dodać limity nieobecności, aby sprawdzić czy pracownikowi pozostał niewykorzystany urlop wypoczynkowy, za który trzeba wypłacić ekwiwalent.
    Na Liście pracowników (Kadry), ustaw się na wybranym pracowniku, a następnie z menu dostępnych opcji przy ikonie  wybierz Limity nieobecności.
  7. Przyciskiem dodaj limit urlopu wypoczynkowego. Program przeliczy limit proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, uwzględniając naniesione w kalendarzu (Nie)obecności nieobecności’ Urlop wypoczynkowy’. W polu Pozostało będzie wykazana liczba dni niewykorzystanego urlopu. Zweryfikuj liczbę pozostałych dni urlopowych, za które należy wypłacić ekwiwalent.
  8. Zapisz Listę limitów nieobecności za pomocą ikony .

Zapoznaj się z filmem instruktażowym pokazującym jak wprowadzić informację o zwolnieniu pracownika:

Czy ten artykuł był pomocny?