Link do płatności online na Fakturze Sprzedaży

image_print

Na wydruku Eko oraz wydruku sPrint zatwierdzonej Faktury Sprzedaży znajduje się przycisk Zapłać teraz. Po jego kliknięciu klient zostaje przekierowany do strony, gdzie ma możliwość zapłacenia tej Faktury online. Płatności obsługiwane są przez serwis Autopay S.A. Informacje o przekazywaniu płatności do Comarch Apfino znajdują się tutaj.

Link do płatności jest generowany automatycznie w momencie zatwierdzenia Faktury Sprzedaży. Aby pojawił się on na wydruku Eko Faktury, należy przed zatwierdzeniem faktury:

  • założyć darmowe konto na platformie Comarch Apfino,
  • zintegrować konto Comarch ERP Optima z Comarch Apfino,
  • na platformie Comarch Apfino w menu Ustawienia/ Płatności zaznaczyć parametr Uruchom bezpłatne dodawanie linku do płatności na moich fakturach.

Link do płatności online jest dostępny dla Faktur Sprzedaży:

  • zatwierdzonych, nierozliczonych, dla których co najmniej jedna płatność trafia do rejestru bankowego,
  • wystawionych w PLN,
  • które nie są rozliczane mechanizmem podzielonej płatności (split payment)
  • których kwota płatności nie przekracza równowartości 1000 euro (przy zastosowaniu średniego kursu NBP obowiązującego w dniu dokonywania transakcji).

Więcej informacji o usłudze Comarch Apfino znajduje się na stronie apfino.pl. 

Link do płatności online jest standardowo tworzony w momencie zatwierdzania Faktury, jeżeli jednak z jakiegoś powodu link nie powstał (np. w momencie zatwierdzania Faktury Klient nie posiadał jeszcze konta w Comarch Apfino) to można link wygenerować „na żądanie” dla zaznaczonych Faktur. Na liście Faktur sprzedaży należy zaznaczyć faktury i wybrać opcję w menu kontekstowym Pobierz link do płatności online. Wówczas dla zaznaczonych Faktur zostaną utworzone linki do płatności. Linki zostaną utworzone dla Faktur, które nie mają jeszcze linka i spełniają warunki wyżej wymienione.

Uwaga
Jeżeli zostaną wykonane zmiany na płatnościach do Faktur (np. faktura zostanie rozliczona), należy przejść do menu Kasa/Bank/ Preliminarz płatności i przekazać płatność poprzez wybranie opcji Przekaż do Comarch Apfino dostępnej w menu głównym lub menu kontekstowym. Wówczas wszystkie informacje o danej płatności zostaną zaktualizowane w portalu Comarch Apfino i pod linkiem do płatności online. Płatności, na których coś się zmieniło i wymagają ponownego przekazania są odpowiednio oznaczone w Preliminarzu, tj. w kolumnie Comarch Apfino mają status Prześlij ponownie.

Czy ten artykuł był pomocny?