Lista faktur proforma

image_print

Lista faktur proforma jest dostępna w menu Handel/ Faktury proforma. Znajduje się tu lista wszystkich wystawionych wcześniej dokumentów FPF. Zasady dotyczące obsługi listy, grupowania, sortowania, wyszukiwania pozycji (filtrowania) i ogólnie przystosowywania wyglądu listy do indywidualnych potrzeb Użytkownika zostały opisane w artykule Standardy w programie.

Każda pozycja listy zawiera:

Numer dokumentu – numer faktury nadany zgodnie ze stosowanymi schematami numeracji.

Status – pole to określa stan danego dokumentu. Pole może przyjmować następujące wartości:

  • puste pole statusu oznacza, że z tą fakturą nie jest związany żaden inny dokument,
  • Anulowano oznacza, że dokument został anulowany,
  • FS informuje o powiązaniu faktury proforma z fakturą sprzedaży,
  • ZL informuje o powiązaniu faktury proforma z fakturą zaliczkową.

 

Dla modułów Handel, Handel Plus:

  • RO oznacza, że faktura została przekonwertowana do rezerwacji odbiorcy
  • WZ informuje o powiązaniu faktury proforma z wydaniem zewnętrznym.

 

Datę wystawienia – data wystawienia faktury.

Magazyn – lista wystawionych w programie faktur może zostać ograniczona do dokumentów dotyczących wybranego magazynu. Wyboru dokonujemy z listy zdefiniowanych w programie magazynów. Lista ta zawiera tylko lokalne magazyny aktywne. W przypadku samodzielnie działającego modułu Faktury jest to zawsze magazyn domyślny.

Nazwę Kontrahenta – pierwsza linia nazwy Nabywcy.

Miasto – miejscowość, w której Nabywca ma siedzibę.

NIP – numer NIP Nabywcy.

Kwotę netto – wartość netto faktury.

Kwotę brutto – wartość brutto faktury.

umożliwia przekształcenie faktury proforma do faktury sprzedaży Konfiguracji firmy/ Handel/ Dokumenty można ustalić domyślny schemat dla dokumentów FS tworzonych na podstawie faktur proforma.

W przypadku modułów Handel, Handel Plus:

umożliwia utworzenie do zaznaczonych Faktur proforma dokumentu Rezerwacji Odbiorcy. Dokument RO utworzony do FPF ma na celu zarezerwowanie towaru, który znajduje się na FPF. Na formularz RO przenoszone są wszystkie pozycje z FPF. Użytkownik może modyfikować RO powstałe na podstawie FPF (dodawać, usuwać pozycje, zmieniać ilość, ceny, rabat, datę wystawienia, termin rezerwacji, formę płatności).

Uwaga
W przypadku, kiedy do FPF są już utworzone zaliczki można także wygenerować RO. Nie ma możliwości wygenerowania RO, jeśli do FPF zostało utworzone częściowe WZ albo Faktura Sprzedaży.

Nie można przekształcić kilku FPF do jednego RO, jeśli chociaż jedna z FPF posiada zaliczkę.

Uwaga
W przypadku, kiedy RO jest powiązane z FPF i dokonamy jakiegokolwiek przekształcenia z listy RO (do FS, PA lub WZ) wówczas zostanie zablokowana możliwość dokonywania przekształceń z poziomu FPF (tworzenia zaliczek, WZ częściowych, przekształcania do Faktur Sprzedaży). Będzie można wykonywać operacje tylko z listy RO.

Podobnie w przypadku, kiedy FPF powiązana jest z RO i dokonamy jakiegokolwiek przekształcenia z listy FPF (przekształcenie do Faktury Zaliczkowej, WZ częściowego, FS częściowej lub Faktury Sprzedaży) zostanie zablokowana możliwość dokonywania przekształceń RO. Dalsze operacje można dokonywać tylko z listy FPF.

W Konfiguracji firmy/ Handel/ Dokumenty można ustalić domyślny schemat dla dokumentów RO tworzonych na podstawie Faktur proforma.

– umożliwia na podstawie jednej lub kilku FPF utworzenie dokumentu zamawiającego towar u dostawcy. Zasady zostały dokładniej opisane w rozdziale poświęconym dokumentom skojarzonym.

umożliwia przekształcenie Faktury proforma do Wydania Zewnętrznego

– Operacje seryjne umożliwiające:

  • dodawanie/ usuwanie/ zmianę atrybutów dokumentu,
  • zmianę kategorii dokumentu.

Więcej informacji na ten temat jest dostępnych w artykule Operacje seryjne.

Uwaga
Należy pamiętać, że w przypadku Faktur froforma nie ma możliwości wystawienia dokumentu korygującego. Zatwierdzony dokument można jedynie anulować. Anulowanie jest dostępne w menu kontekstowym pod prawym przyciskiem myszy.

Formularz faktury, który pojawi się na ekranie po naciśnięciu na liście klawisza  lub <INS> podzielony jest na zakładki: [Ogólne], [Kontrahent], [Dodatkowe], [Dokumenty] i [Atrybuty]. Ponieważ Faktura proforma nie współpracuje z modułem Kasa/Bank – na formularzu nie pojawia się zakładka [Płatności].

Czy ten artykuł był pomocny?