Nieobecność (B2B)

image_print

Limit można naliczyczyć osobom z umowami B2B. Wysokość limitu jest pobierana z formularza umowy B2B  z pola Liczba dni wolnych do wykorzystania w trakcie roku. Limit jest naliczany w dniach i godzinach, podlega przenoszeniu na kolejny rok, wylicza się w sposób proporcjonalny do liczby miesięcy obowiązywania umowy w danym roku kalendarzowym. Limit zaokrągla się zawsze w górę do pełnych dni.

Przy przeliczaniu limitu na godziny przyjmowana jest wartość z pola Norma dobowa dla urlopu dla pełnego wymiaru etatu, z formularza pracownika, z zakładki [3.Etat] z zapisu aktualnego „na datę od” dodawanego limitu.

Limit jest powiązany z nieobecnością Nieobecność (B2B).

Czy ten artykuł był pomocny?