Numer telefonu podmiotu dla wiadomości SMS

image_print

Na formularzu Kontrahenta, Pracownika, Właściciela, Urzędu i Banku (menu Ogólne) znajduje się pole służące do wpisania numeru telefonu komórkowego przeznaczonego dla wiadomości sms – Telefon SMS.

Uwaga
Wiadomości SMS wysyłane są tylko na polskie numery telefonów. Nie ma możliwości wysłania wiadomości SMS na numer zagraniczny.

W przypadku kontrahenta obok pola z telefonem sms znajduje się opcja umożliwiająca wysłanie wiadomości sms. Dla kontrahenta można również zdefiniować indywidualne numery telefonów sms jego poszczególnych przedstawicieli (menu Ogólne/ Kontrahenci – karta kontrahenta, zakładka [Dodatkowe], tabela Przedstawiciele, formularz Przedstawiciela pole Telefon SMS). Można również zdefiniować indywidualny numer telefonu sms dla wiadomości wysyłanych poprzez automatyczną windykację należności w rozdziale CRM Plus.

Na liście kontrahentów z pośród kolumn dodatkowych można wybrać kolumnę Telefon SMS, podobnie na liście Przedstawicieli widocznej na karcie kontrahenta, na zakładce [Dodatkowe].

Więcej informacji na temat konfiguracji wysyłki wiadomości SMS znajduje się tutaj.

Telefon SMS – eksport i import kontrahentów z arkusza MS Excel

Na liście kontrahentów (menu Ogólne/ Kontrahenci) w lewym dolnym rogu okna jest dostępna opcja eksportu kontrahentów do arkusza MS Excel  . Podczas eksportu danych do arkusza wysyłana jest również informacja o numerze telefonu SMS (kolumna TelefonSMS). Funkcja może być wykorzystana do uzupełnienia numeru telefonu sms na podstawie numeru telefonu wpisanego wcześniej w innym polu. W tym celu wystarczy wysłać dane kontrahentów do arkusza i skopiować wartość z kolumny Telefon lub Telefon2 do kolumny TelefonSMS. Następnie na liście kontrahentów wykonać import z arkusza MS Excel z opcją aktualizacji danych dla istniejących kontrahentów (przycisk ).

Czy ten artykuł był pomocny?