Ogólne i Kasa/Bank

image_print

Ogólne

Zmiany

 1. Automatyczne aktualizacje – pominięcie serwera. Umożliwiono pominięcie instalowania aktualizacji automatycznych dla baz na serwerze SQL innym niż ten, na którym znajduje się aktualnie używana baza firmowa. Odłożenie aktualizacji automatycznych na tego typu serwerach jest możliwe za pomocą przycisku Pomiń ten serwer i może być szczególnie przydatne w przypadku, gdy określony serwer jest niedostępny.
 2. Automatyczne aktualizacje dla kolejnych baz. W przypadku, kiedy automatyczna aktualizacja została zainstalowana dla jakiejkolwiek bazy firmowej podłączonej do danej bazy konfiguracyjnej, zostanie ona automatycznie wgrana bez ingerencji Użytkownika na kolejno konwertowanych, odtwarzanych z kopii lub kreowanych bazach danych.
 3. Automatyczne aktualizacje – wielokrotne podłączenie tej samej bazy. Umożliwiono przeprowadzenie procesu automatycznej aktualizacji w przypadku wielokrotnego podłączenia tej samej bazy na liście firm.
 4. Automatyczne aktualizacje – kreator parametrów firmy. Jeżeli są dostępne aktualizacje automatyczne, a jest zakładana nowa baza firmowa, informacja o dostępności aktualizacji pojawia się dopiero po zakończeniu działania kreatora parametrów nowej firmy.
 5. Automatyczne aktualizacje – informacja podczas logowania. Dla operatora nie będącego administratorem informacja o dostępnych aktualizacjach pojawia się tylko raz w trakcie pracy z programem. Kolejny komunikat dla takiego operatora pojawia się dopiero po ponownym uruchomieniu programu. W przypadku operatora będącego administratorem, komunikat o dostępności aktualizacji pojawia się za każdym razem podczas logowania do bazy danych.
 6. Generowanie JPK_KR. Wprowadzono mechanizm pomijania niedozwolonych znaków podczas generowania plików JPK_KR (Księgi Handlowe).
 7. Łączenie kart kontrahentów – przenoszenie zgód. Podczas przenoszenia zgód z kontrahentów podrzędnych na kontrahenta głównego w trakcie procesu łączenia kart kontrahentów umożliwiono przenoszenie również załączników z zakładki [Dokumenty] formularza zgody. Mogą to być załączniki w formie pliku, dokumentu z Biblioteki dokumentów (w przypadku posiadania licencji na moduł Obieg Dokumentów), jak również zadania i kontakty (w tym wiadomości SMS i e-mail) z modułu CRM.

 Poprawiono

 1. Aktualizacja nazw serwerów. Podczas wykonywania funkcji Aktualizacja nazw serwerów dostępnej w menu Narzędzia mógł pojawiać się komunikat: Właściwość ConnectionString nie została zainicjowana. Działanie poprawiono.

Kasa/ Bank

Zmiany

 1. Preliminarz płatności – rozliczanie zdarzeń i rejestr bankowy dla VAT. W preliminarzu płatności przy rozliczaniu zdarzeń umożliwiliśmy wskazanie rejestru bankowego oznaczonego jako Rachunek VAT dla split payment. Rejestr ten jest dostępny przy rozliczaniu pojedynczej płatności (Rozlicz pojedynczo) oraz w momencie wykonywania operacji dla zaznaczonych zdarzeń (Operacje seryjne / Rozlicz). W momencie rozliczania płatności program proponuje do rozliczenia kwotę płatności jaka pozostała do rozliczenia. Jeśli rozliczenie ma dotyczyć jedynie kwoty VAT (kwota VAT jest różna od łącznej kwoty płatności na zdarzeniu) proponujemy wykorzystywać funkcję Rozlicz pojedynczo, gdzie Użytkownik ma możliwość podania kwoty VAT do rozliczenia.
 2. Alior Bank WebService i split payment. Zmodyfikowano standardowy format wymiany danych Alior Bank WebService dostosowując go do aktualnej struktury plików dla przelewów split payment, która została udostępnionej przez bank. Dodatkowo na formularzu nowego formatu wymiany danych z bankiem, po zaznaczeniu parametru o bezpośredniej wymianie danych za pomocą usługi sieciowej, dodano możliwość zaznaczenia, że format ten dotyczy Alior banku.
  Formularz formatu elektronicznej wymiany danych z bankiem
 3. Elixir-0 BPH (split payment) – modyfikacja formatu. Zmiana formatu elektronicznej wymiany danych z bankiem dotyczy pozycji 26 (Stała wartość), która wykazywana była łącznie z poprzednim polem. Obecnie pozycja ta wykazywana jest jako nowe pole (Łącznie z poprzednim – NIE).
 4. Wydruk przelewu dla płatności split payment. Na wydruku przelewu dla płatności split payment w polu Tytułem wykazywane są informacje o kwocie VAT, numerze NIP oraz numerze dokumentu, np. /VAT/230,00/IDC/1111111111/INV/FAV0012/07/2018/TXT/UM0118. Zmiana dotyczy wydruków dostępnych z poziomu formularza płatności Przelew: Wzór standard, Nadruk, Wzór z potwierdzeniem oraz z poziomu listy płatności Dokumenty zaznaczone: Przelew Wzór standard, Nadruk, Wzór z potwierdzeniem

Poprawiono

 1. ING WebService i przelewy split payment. Przy próbie wysłania przelewu split payment do banku ING (webservice) pojawiał się komunikat Niepoprawne żądanie. Kategoria zlecenia. Działanie poprawiono.
 2. Płatności do faktur zakupu a numer dokumentu dla split payment. Na formularzu płatności do faktury zakupu po zaznaczeniu metody split payment zamiast numeru obcego faktury pojawiał się numer wewnętrzny dokumentu źródłowego. Dotyczyło to dokumentów wprowadzonych do programu w wersjach wcześniejszych niż 2018.6. Działanie poprawiono, wykazywany jest numer obcy faktury zakupu.
 3. Wydruk Przelew ZUS – Nadruk. Na wydruku przelewu, który wykonywany jest z poziomu formularza płatności znajdującej się w rejestrze bankowym, wykazywany jest numer rachunku bankowego. Poprzednio pojawiała się kwota słownie.

 

Czy ten artykuł był pomocny?