Oznaczenie kontrahentów, dla których faktury nie będą wysyłane do KSeF

image_print

Dokumenty wystawiane dla niektórych kontrahentów nie muszą lub nie powinny trafić do KSeF, w związku z tym na formularzu kontrahenta, na zakładce [Handlowe], w sekcji KSeF – Krajowy System e-Faktur znajduje się parametr Nie wysyłaj dokumentu do KSeF. Jeśli parametr zostanie zaznaczony, faktury wystawiane na tego kontrahenta nie będą wysyłane do KSeF.

Istnieje również możliwość seryjnego zaznaczenia lub odznaczenia parametru Nie wysyłaj dokumentu do KSeF. Należy użyć operacji seryjnej KSeF – Krajowy System e-Faktur dostępnej na liście Kontrahentów. Operacja działa dla podświetlonego rekordu lub dla pozycji zaznaczonych na liście.

Operator może zaznaczyć parametr Nie wysyłaj dokumentu do KSeF na fakturze w buforze, oraz na zatwierdzonej fakturze ale nie wysłanej jeszcze do KSeF. W celu zmiany tego ustawienia na zatwierdzonej fakturze, na karcie operatora, na zakładce [Parametry] należy zaznaczyć parametr Zmiana opisu i osoby odbierającej na dok.

Wybór statusu Osoba fizyczna na karcie kontrahenta powoduje automatyczne zaznaczenie parametru Nie wysyłaj dokumentu do KSeF, jednak parametr można odznaczyć.

Czy ten artykuł był pomocny?