Informacje o firmie klienta

image_print

Obszar Informacje o firmie klienta jest miejscem, w którym jest osadzone okno z informacjami o bieżącej (aktualnie podświetlonej) bazie danych.

Informacje o firmie klienta

Zawiera listę wszystkich atrybutów z podziałem na grupy i z przypisanymi wartościami atrybutów. Znaczek Zakazu wjazdu przy atrybucie na panelu roboczym oznacza, że jest to atrybut nieedytowalny, czytany z bazy. Jeśli atrybut nie posiada takiego znaku, użytkownik w panelu roboczym może zmieniać wartości atrybutów i zapisywać je. W przypadku atrybutów „historycznych” (tzn. takich, które zapamiętują historię zmian) użytkownik standardowo widzi aktualną wartość atrybutu, ale ma możliwość podglądnięcia historii zmian.

W panelu dostępne są ikony:

Zapisz zmiany – pozwala na zapisanie zmian dokonanych na atrybutach

 Zwiń grupy – pozwala na zwinięcie wszystkich zdefiniowanych grup

 Rozwiń grupy – pozwala na rozwinięcie wszystkich zdefiniowanych grup.

Czy ten artykuł był pomocny?