Pełnomocnictwo

image_print

Pozycja zawiera listę utworzonych przez użytkownika pełnomocnictw UPL-1.

Aby utworzyć formularz UPL-1 (6) należy kliknąć ikonę plusa . Pojawia się okno z możliwością wskazania zakresu dat, dla których ma zostać ustanowione pełnomocnictwo, a także możliwość wybrania pracownika, któremu pełnomocnictwo ma zostać udzielone.

Dodawanie formularza UPL-1

Pełnomocnictwo może zostać udzielone na czas określony lub bezterminowo:

  • Pełnomocnictwo na czas określony- należy wskazać dokładną datę obowiązywania pełnomocnictwa. Uzupełnione zostaje pole z datą „od”, jak również datą „do”.
  • Pełnomocnictwo bezterminowe- pole z datą „do” pozostaje nieuzupełnione. Należy wskazać jedynie datę, od której zostanie udzielone pełnomocnictwo. Domyślnie uzupełniana jest data bieżąca.

W przypadku zaznaczenia parametru Upoważniam pracownika istnieje możliwość wskazania z listy pracownika, dla którego ma zostać udzielone pełnomocnictwo.

Kliknięcie ikony Utwórz formularz  powoduje otwarcie formularza w aplikacji Comarch Deklaracje Podatkowe.

 

Czy ten artykuł był pomocny?