Przenoszenie zbiorczych faktur

image_print

Faktura zbiorcza na całość Pa – przykłady przenoszenia PA i FS do Rejestru VAT na dwa sposoby:

Przykład
Dwa PA na kwotę po 100 przeniesione do Rejestru VAT a następnie przekształcone do FS zbiorczej na kwotę 200. FS przenosimy do Rejestru VAT, z zaznaczonym parametrem: Rozliczać w VAT. Dodatkowo w przypadku PA z z datą sprzedaży do 30 września 2020 r w Rejestrze VAT tworzony jest zapis korekcyjny na kwotę -200.
Przykład
Dwa PA na kwotę 100 przekształcone do FS zbiorczej na kwotę 200. Przenosimy FS do rejestru VAT – automatycznie Paz datą sprzedaży do 30 września 2020 r. dostają status przeniesionych do Rejestru VAT. FS w Rejestrze VAT ma zaznaczony parametr: Rozliczać w VAT. Usunięcie zapisu z Rejestru VAT powoduje usunięcie znacznika na PA i na FS zbiorczej. Pa z datą sprzedaży od 1 lipca 2020 r. można przenieść do rejestru VAT

Faktura częściowa na wybrane pozycje z PA – przykłady przenoszenia PA i FS do Rejestru VAT na dwa sposoby:

Przykład
Dwa Pa na kwotę 100 przeniesione do Rejestru VAT a następnie przekształcone do FS zbiorczej częściowej na 150. Umożliwione przeniesienie FS do Rejestru VAT, z zaznaczonym parametrem: Rozliczać w VAT. Inna będzie kwota FS a inna z PA. Dodatkowo w przypadku PA z z datą sprzedaży do 30 września 2020 r. w Rejestrze VAT tworzony jest zapis korekcyjny na kwotę -150.
Przykład
Dwa PA z datą sprzedaży do 30 września 2020 r. na kwotę 100 przekształcone do FS zbiorczej częściowej na 150. Przy próbie przeniesienia do Rejestru VAT FS częściowej pojawia się komunikat: Nie można przenieść FS zbiorczej częściowej. Należy przenieść PA z nią związane. Istnieje możliwość przeniesienia do Rejestru VAT PA przekształconych do FS zbiorczej częściowej (i tylko takich). W przypadku Pa z datą sprzedaży od 1 października 2020 r. można przenieść do rejestru VAT FS częściową.

Po przeniesieniu takich PA do Rejestru VAT można również przenieść FS do Rejestrów VAT, ma ona zaznaczony parametr: Rozliczać w VAT.

Czy ten artykuł był pomocny?