Ratalna umowa zlecenie z „obcym” pracownikiem

image_print

Cel ćwiczenia: Wprowadzenie umowy zlecenia dla pracownika obcego, która będzie wypłacana przez kilka miesięcy (w ratach).

 • Dodajmy na listę pracowników – pracownika. W tym celu należy za pomocą dodać pracownika. Uzupełnić zakładkę 1.Ogólne oraz 4.Ubezpieczenie – wprowadzić kod tytułu ubezpieczenia (taki sam jaki zostanie wprowadzony na formularzu umowy). Dla zleceniobiorcy podlegającego ubezpieczeniom, któremu oprócz umowy będą wypłacane zasiłki ZUS bądź dodatki/potrącenia, należy dodatkowo uzupełnić kod tytułu ubezpieczenia na formularzu pracownika, żeby wszystkie wypłacane elementy były prawidłowo wykazane na deklaracjach ZUS. Po ustawieniu kursora na pracowniku Agata Krakowska wyświetlamy Listę umów cywilnoprawnych.
 • Dodajemy umowę zlecenia, wybierając dokument UZL zdefiniowany wcześniej
 • Wypełniamy pola na zakładce Ogólne:
  • Data zawarcia umowy: pierwszy dzień bieżącego miesiąca
  • Data rozwiązania umowy: 6 miesięcy później licząc od daty zawarcia umowy
  • Tytuł: Wykonanie prac ogrodniczych – wypełniając to pole wykorzystujemy słownik
  • Rodzaj umowy: PIT-8B.6 Przychody z osobiście wykonywanej działalności
  • Wartość brutto: 6000 zł – suma wszystkich planowanych wypłat (rat) w czasie trwania umowy
  • Kwotę następnej wypłaty (brutto): 1000 zł (umowa będzie płatna w 6 – ciu ratach po 1000 zł)
 • Po przejściu na zakładkę Ubezpieczenia wybieramy Kod tytułu ubezpieczenia 0411
 • Po zatwierdzeniu kodu przechodzimy klawiszem <Tab> przez kolejne pola – program proponuje objęcie zleceniobiorcy obowiązkowo ubezpieczeniami: emerytalnym, rentowym, wypadkowym i zdrowotnym, ponadto sugeruje objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym; daty zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego są zgodne z odnotowaną wcześniej datą zawarcia umowy.
 • Zapisujemy formularz umowy – na liście umów pracownika powstaje zielony zapis (umowa niespłacona).

Czy ten artykuł był pomocny?