Rejestry przychodów i rejestry kosztów

image_print

Lista rejestrów dla ewidencji przychodów i kosztów utworzonych dla bieżącej bazy danych.

Operacja dodania lub modyfikacji elementu otwiera okno zawierające zakładki [1 Ogólne] oraz [2 Zakazy]. Zakładka [1 Ogólne] zawiera nazwę, opis poszczególnego rejestru oraz parametr Nieaktywny.

Nazwa – nazwa elementu musi być unikalna w ramach danego typu rejestru tzn. nie można wprowadzić dwóch rejestrów w ewidencji kosztów o tej samej nazwie, ale może istnieć identycznie nazwany rejestr w ewidencji kosztów i w ewidencji przychodów.

Opis – jest polem informacyjnym, pozwalającym dodatkowo opisać dany rejestr.

Nieaktywny – parametr pozwala określić wybrany podrejestr jako nieaktywny. Nieaktywny rejestr nie jest następnie dostępny na rozwijanych listach w obrębie Ewidencji dodatkowej.

W zakładce [2 Zakazy] operator z uprawnieniami administratora ma prawo nałożenia blokady dostępu dla wybranych operatorów.

W celu nałożenia blokady należy użyć ikony zielonego plusa , a następnie wybrać z listy operatora, dla którego dostęp do rejestru ma zostać zablokowany.

Nie można z listy usunąć rejestru, do którego zostały już wprowadzone jakieś zapisy.

Czy ten artykuł był pomocny?