Renumeracja raportów kasowych/bankowych

image_print

Renumeracja raportów kasowych/ bankowych możliwa jest z poziomu Listy raportów kasowych/bankowych po wciśnięciu przycisku  (lub przycisk <F8>).

Proces renumeracji jest ściśle związany ze schematem numeracji wykorzystywanym dla raportów w danym rejestrze. Program kontroluje:

 • czy raporty numerowane są w obrębie miesiąca czy roku,
 • czy raporty numerowane są w obrębie roku kalendarzowego czy obrachunkowego,
 • zastosowanie schematu numerującego raporty narastająco w obrębie miesiąca powoduje renumerację narastająco w obrębie miesiąca,
 • zastosowanie schematu numerującego raporty narastająco w obrębie roku kalendarzowego powoduje renumerację narastająco w obrębie roku kalendarzowego,
 • zastosowanie schematu numerującego raporty narastająco w obrębie roku obrachunkowego powoduje renumerację narastająco w obrębie roku obrachunkowego.

Przed rozpoczęciem renumeracji program wyświetla komunikat o zmianie numeracji. Następnie w zależności od zastosowanego schematu numeracji należy podać:

 • dla numeracji w obrębie miesiąca:

numer raportu, od którego należy rozpocząć renumerację w danym miesiącu,

miesiąc w obrębie, którego mają być renumerowane raporty,

rok kalendarzowy/obrachunkowy,

 • dla numeracji w obrębie roku kalendarzowego/ obrachunkowego:

numer raportu, od którego należy rozpocząć renumerację,

rok kalendarzowy/obrachunkowy w obrębie, którego należy wykonać renumerację.

Parametry renumeracji raportów kasowych/bankowych

Po dokonaniu renumeracji wyświetlony zostanie raport o zmianach w numeracji raportów.

Zasady renumeracji raportów:

 • Renumeracja raportów działa tylko w obrębie raportów konkretnego rejestru.
 • Bez względu na schemat numeracji renumeracja dotyczy wyłącznie segmentu określającego numer raportu.
 • W wyniku renumeracji nie następuje przeniesienie raportu, a tylko zmiana jego numeru.
 • Renumeracja jest ściśle związana ze schematem numeracji.
 • Renumeracja dotyczy wszystkich wskazanych raportów bez względu na ich okres (niestandardowy, dzienny, tygodniowy, dekadowy, miesięczny).
 • Renumeracja jest możliwa bez względu na to, czy raport jest otwarty czy zamknięty.
 • Nie może zostać zmieniony numer raportu zaksięgowanego. W sytuacji, gdy podczas renumeracji program natrafi na raport zaksięgowany, którego numer powinien zostać zmieniony – renumeracja zostanie anulowana.

Czy ten artykuł był pomocny?