Historia wymiany

image_print

Historia wymiany widoczna jest z menu Narzędzia/ Praca rozproszona/ Historia wymiany, jak również z poziomu menu Kasa/Bank oraz Rejestry VAT. Na oknie użytkownik ma możliwość podglądnięcia wysłanych paczek oraz odebranych i oczekujących na odbiór. Eksport/Import danych odbywa się z menu Narzędzia / Praca rozproszona / Eksport/Import. Może być również przeprowadzony z poziomu menu Kasa/Bank oraz Rejestry VAT.

Na tej liście dostępne są dwie zakładki:

 • [Wysłane] – na tej liście widoczne są paczki wysłane, które można odfiltrować zakresem dat. Zaznaczając dodatkowo parametr Pokaż dane skasowane i odebrane można zobaczyć również o takim statusie.
 • [Odebrane] – na tej liście widoczne są paczki do odebrania, które można odfiltrować zakresem dat. Zaznaczając dodatkowo parametr Pokaż paczki odebrane dla oddziału można zobaczyć również paczki o takim statusie.

 

Skrzynka Internetowej Wymiany Dokumentów

Na obu zakładkach znajdują się kolumny:

 • Lp – liczba porządkowa paczki’
 • Typ danych – rodzaj danych,
 • Operator wysyłający – imię i nazwisko operatora, który przeprowadził eksport,
 • Odbiorca/Nadawca – symbol oddziału z którego pochodzą dane,
 • Data wysłania – data wysłania paczki na serwer,
 • Rozmiar danych – wielkość paczki w kilobajtach,
 • Status– status paczki,
 • ID paczki – identyfikator paczki.

 

Na liście Wysłane możliwe są następujące statusy:

 • Wysłano – paczka odebrana,
 • Nie wysłano – paczka nieodebrana,
 • Niekompletny – niektóre oddziały odebrały paczkę, pozostałe nie odebrały lub paczka została przez niektóre oddziały skasowana,
 • Skasowano – paczka została skasowana przez wysyłającego lub przez wszystkich adresatów – nikt nie będzie mógł jej odebrać.

 

Na liście Odebrane możliwe są następujące statusy:

 • Odebrano – paczka odebrana,
 • Nie odebrano – paczka nieodebrana,
 • Błąd – zaczęto pobieranie, ale go nie zakończono,
 • Odrzucono – tylko ten oddział nie będzie mógł paczki odebrać

 

Na obu zakładkach jest możliwe skasowanie paczki i podglądnięcie jej szczegółów, w których można dowiedzieć się, jakie operacje zostały wykonane na danej paczce.

Usuń – skasowanie paczki.

Podgląd – podgląd szczegółów paczki. W szczegółach paczki można dowiedzieć się, jakie operacje zostały wykonane na danej paczce.

W przypadku Comarch ERP Optima w Chmurze Standard na zakładce Odebrane dodatkowo jest kolumna Nazwa Pliku. Podczas importu danych przez System Operacji Automatycznych w bazie jest zapisywany plik z danymi, których nie udało się zaimportować. Za pomocą ikony można taki plik zapisać na dysku.

Czy ten artykuł był pomocny?