Spis z natury

image_print

Program Comarch ERP Optima pozwala na wprowadzenie do programu spisów z natury, które podatnik jest zobowiązany sporządzać przed wprowadzeniem księgi i na koniec każdego roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólników lub likwidacji działalności. Urząd Skarbowy może również nakazać wykonanie spisu z natury w trakcie trwania roku podatkowego. Program pozwala na wprowadzenie wartości spisu z natury do Księgi przychodów i rozchodów.

Jak dodać spis z natury w programie?

  1. Otwórz Księgowość/Spis z natury
  2. Naciśnij na ikonę  i uzupełnij dane na formularzu
  3. Aby dodać pozycję na liście naciśnij  i uzupełnij
  4. Zapisz wszystko ikoną 

Czy ten artykuł był pomocny?