Sprzedaż towaru z towarzyszącymi opakowaniami zwrotnymi

image_print

Faktura Sprzedaży 1

 • Wystawiamy Fakturę Sprzedaży:
  • kontrahent: TERRA
  • forma płatności: przelew
  • towar: NAWÓZ w ilości 100 szt. i cenie 10.00 PLN
  • wartość brutto FA: 1 230.00 PLN
 • Ustalamy opakowania zwrotne towarzyszące transakcji:
  • przechodzimy na zakładkę [Kaucje]
  • wciskamy ikonę pioruna
  • program wylicza opakowania: 100 butelek i 5 skrzynek
 • Kontrahent płaci kaucję za pobrane opakowania:
  • zaznaczamy parametr płatności
  • w tabeli powstaje płatność w kwocie 153.90 PLN
  • ustalamy termin zwrotu opakowań za 5 dni.
 • Zatwierdzamy FA z zaznaczonym parametrem WZ. Tworzone są dwa odrębne dokumenty:
  • WZ na towar NAWÓZ
  • WKA na opakowania kaucjonowane
 • W Preliminarzu powstają dwie odrębne płatności:
  • związaną z FA na kwotę 1 230.00 PLN
  • związaną z WKA na kwotę 153.90 PLN

Faktura Sprzedaży 2

 • Wystawiamy Fakturę Sprzedaży:
  • kontrahent: TERRA
  • forma płatności: przelew
  • towar: NAWÓZ w ilości 50 szt. i cenie 10.00 PLN
  • wartość brutto FA: 615.00 PLN
 • Ustalamy opakowania zwrotne towarzyszące transakcji:
  • przechodzimy na zakładkę [Kaucje]
  • wciskamy ikonę pioruna
  • program wylicza opakowania: 50 butelek i 2 skrzynki
  • załóżmy, że kontrahent rezygnuje ze skrzynek i 20 butelek przynosi „na wymianę”:
   • w pozycji BUTELKA zmieniamy ilość na 30 szt. (różnica pomiędzy wydawanymi a przyjętymi)
   • pozycję SKRZYNKA usuwamy
   • wartość opakowań wydanych kontrahentowi to 23.10
 • Kontrahent nie płaci kaucji za pobrane opakowania:
  • parametr Płatności pozostaje niezaznaczony
  • ustalamy termin zwrotu opakowań za 5 dni.
 • Zatwierdzamy FA z zaznaczonym parametrem WZ. Tworzone są dwa odrębne dokumenty:
  • WZ na towar NAWÓZ
  • WKA na opakowania kaucjonowane
 • W Preliminarzu powstaje tylko jedna płatność związaną z FA na kwotę 615.00 PLN

Czy ten artykuł był pomocny?