Symbole stawek VAT (Drukarki)

image_print

Przed przystąpieniem do pracy z drukarką fiskalną należy przyporządkować stawki VAT zdefiniowane w programie – stawkom drukowanym na drukarce fiskalnej. 

W drukarkach DF-300 stawki VAT skojarzone są z literami alfabetu. Standardowe przyporządkowanie to:

  • A – 23%,
  • B – 8%,
  • C – 0%,
  • D – stawka rezerwowa,
  • Z – stawka zwolniona.

W przypadku drukarek z nową homologacją (np. Omega II) może zaistnieć konieczność przyporządkowania symboli cyfrowych zamiast literowych do stawek VAT, wg klucza:

  • Stawka a – cyfra 1,
  • Stawka B – cyfra 2,
  • Stawka C – cyfra 3 itd…

Przed kojarzeniem stawek VAT należy jednak wydrukować raport dobowy z drukarki fiskalnej, na której wyszczególnione są stawki VAT wraz z przypisanymi im literami.

Podczas mapowania stawek VAT w oknie widoczne są:

  • pole z wpisaną nazwą drukarki fiskalnej – wybór drukarki jest możliwy po rozwinięciu listy zdefiniowanych drukarek fiskalnych (Konfiguracja programu/ Ogólne/ Drukarki fiskalne),
  • lista stawek VAT zdefiniowanych w programie.

Przypisanie stawki VAT do symbolu w drukarce fiskalnej jest możliwe po wciśnięciu przycisku . W kolumnie Symbol Fiskalny należy wpisać dla każdej stawki odpowiednią literę.

Czy ten artykuł był pomocny?