Wymiana danych

image_print

Po wejściu do Kasa/Bank lub do Preliminarza płatności dzięki sekcji Wymiana danych możemy w szybki sposób skonfigurować, a później wymieniać dane z Klientem wykorzystując Internetową Wymianę Dokumentów (IWD). Sekcja zawiera trzy pozycje: Wyślij dane, Odbierz dane i Historia wymiany.

Wyślij dane

Wysyłając dane mamy do wyboru dwie opcje:

  • Wyślij dane dotąd nieeksportowane lub zmienione
  • Wyślij wszystkie dane

Po kliknięciu wysyłane są dane zgodnie z wybraną opcją. Zakres eksportowanych danych zależy od programu używanego przez Klienta który ma je odebrać.

W przypadku Comarch ERP XT / Comarch Moje BR są to:

  • Kontrahenci,
  • Faktury za usługi księgowe,
  • Płatności do deklaracji

W przypadku Comarch ERP Optima są to wszystkie dane możliwe do zaznaczenia w menu Narzędzia/ Praca rozproszona/ Eksport.

Odbierz dane

Odbierając (importując) dane mamy możliwość wybrania jednej z dwóch opcji:

  • Odbierz tylko nowe dane
  • Odbierz nowe i zmienione dane

Po kliknięciu odbierane są dane zgodnie z wybraną opcją. Importowane są wszystkie dane możliwe do zaznaczenia w menu Narzędzia/ Praca rozproszona/ Import (wszystkie słowniki i wszystkie rodzaje dokumentów).

Historia wymiany

Po wybraniu Historii wymiany otwierane jest okno, które zawiera dwie zakładki: Wysłane i Odebrane.
Jeżeli w Konfiguracji Programu/ Ogólne/ Internetowa Wymiana Dokumentów nie zaznaczono parametru Aktywuj wymianę danych przez serwer Comarch, wówczas po kliknięciu w którąś z opcji w sekcji Wymiana danych pojawia się komunikat:

Aby wymieniać dane z Klientem przez Internet utwórz konto w portalu iKsiegowosc24.pl, a następnie aktywuj wymianę w Konfiguracja -> Program -> Ogólne -> Internetowa Wymiana Dokumentów. Czy chcesz teraz przejść do konfiguracji?
Po kliknięciu opcji Tak otwierane jest okno w Konfiguracji, gdzie operator może włączyć wymianę danych przez serwer Comarch.

Czy ten artykuł był pomocny?