Migracja z systemu Comarch ERP XT do Comarch ERP Optima Chmura Standard

Aby dokonać przeniesienia danych z systemu Comarch ERP XT do systemu Comarch ERP Optima należy w prawym górnym rogu z listy rozwijalnej wybrać zakładkę „Moje konto”.

Następnie należy przełączyć widok na zakładkę „Zarządzaj kontem”. Po wykonaniu powyższej czynności zostanie wyświetlona możliwość wysłania prośby o udostępnienie danych do systemu Comarch ERP Optima.

Po wykonaniu powyższej operacji w prawym górnym rogu zostanie wyświetlony komunikat o poprawnym wysłaniu prośby o udostępnienie danych.

W ciągu trzech dni roboczych od wygenerowania zgłoszenia, otrzymają Państwo wiadomość mailową od naszego konsultanta, który udostępni bazę danych lub prześle dalsze instrukcje w przypadku konieczności dopełnienia dodatkowych formalności.

Bazę danych wygenerowaną z Comarch ERP XT można zaimportować do Comarch ERP Optima Chmura Standard po zamówieniu i aktywacji tej usługi. Jeżeli nie posiadają Państwo jeszcze dostępu do tego systemu, zamówienia można dokonać poprzez formularz na stronie https://zamow.online.comarch.pl/

W ciągu dwóch dni roboczych od wypełnienia formularza zamówienia zostanie do Państwa przesłany mail aktywacyjny z danymi do logowania się do usługi, który będzie jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Po aktywacji usługi, bazę danych wygenerowaną z Comarch ERP XT będzie można zaimportować do Comarch ERP Optima w sposób opisany tutaj»

Czy ten artykuł był pomocny?