Migracja z systemu Comarch ERP XT do Comarch ERP Optima Chmura Standard

Sposób migracji danych z systemu Comarch ERP XT znajduje się pod tym adresem.

Bazę danych wygenerowaną z Comarch ERP XT można zaimportować do Comarch ERP Optima Chmura Standard po zamówieniu i aktywacji tej usługi. Jeżeli nie posiadają Państwo jeszcze dostępu do tego systemu, zamówienia można dokonać poprzez formularz na stronie https://zamow.online.comarch.pl/

W ciągu dwóch dni roboczych od wypełnienia formularza zamówienia zostanie do Państwa przesłany mail aktywacyjny z danymi do logowania się do usługi, który będzie jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Po aktywacji usługi, bazę danych wygenerowaną z Comarch ERP XT będzie można zaimportować do Comarch ERP Optima w sposób opisany tutaj.

Czy ten artykuł był pomocny?