Modyfikacja danych adresowych

Modyfikacja danych adresowych odbywa się po zalogowaniu na  Indywidualnych Stronach Klienta. W przypadku pierwszej wizyty w tym serwisie, koniecznym jest założenie konta dla wskazanego podmiotu. Niezbędne informacje, to znaczy ID oraz PIN wysyłane są wraz z wiadomością aktywacyjną, po złożeniu zamówienia.

Dane firmy, na które wystawiane są faktury, widoczne są również po zalogowaniu na konto z uprawnieniami administratora na Platformie WWW w zakładce MOJE KONTO – DANE FIRMY

 
Aktywacja e-faktury

Aktywacja e-faktury odbywa się po zalogowaniu na konto z uprawnieniami administratora na Platformie WWW .

Zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną można wyrazić poprzez zakładkę MOJE KONTO – PŁATNOŚCI I FAKTURY.  W tym miejscu należy również wskazać na jaki adres mailowy mają być dostarczane e-faktury.
Otrzymywanie faktur za usługi

Otrzymywanie faktur za usługi jest zależne od formy wybranej przez Klienta.

Faktury za dostęp do Comarch ERP Optima w modelu usługowym, wystawiane są z dołu, pierwszego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, za który jest wystawiana faktura.

Jeśli wyrażona jest zgoda na otrzymywanie faktur elektronicznych, udostępniona będzie do pobrania w formie pliku PDF na Platformie WWW oraz przesłana na wskazany adres email. Panel z fakturami, dostępny jest jedynie dla użytkownika z uprawnieniami administratora, w zakładce MOJE KONTO – PŁATNOŚCI I FAKTURY. Wybierając tą ścieżkę dostępu, można również dokonać zmiany adresu email do wysyłki dokumentów księgowych.

Jeśli zgoda nie została wyrażona, faktura zostanie wysłana pocztą tradycyjną.
Dodanie nowego użytkownika

Dodanie nowego użytkownika odbywa się po zalogowaniu na konto z uprawnieniami administratora na Platformie WWW .

W celu dodania użytkownika, należy wybrać zakładkę UŻYTKOWNICY – DODAJ, a następnie wypełnić dane użytkownika oraz wskazać moduły, z których użytkownik ma korzystać, proces zatwierdzany jest po zaakceptowaniu regulaminu i wyrażeniu zgody na koszty związane z dodaniem nowych modułów, oraz wybranie opcji Dodaj.
Zgłoszenie dodania/usunięcia modułów

Zgłoszenie dodania/usunięcia modułów odbywa się po zalogowaniu na konto z uprawnieniami administratora na Platformie WWW .

W celu dodania nowego modułu na istniejącym użytkowniku należy wybrać zakładkę UŻYTKOWNICY – ZARZĄDZAJ – EDYTUJ MODUŁY. Następnie dla wybranego użytkownika zaznaczyć odpowiedni moduł i zaakceptować zmiany kliknięciem w Zatwierdź edycję modułów.

W przypadku rezygnacji z modułów, należy odznaczyć element, który ma być usunięty oraz wybrać Zatwierdź edycję modułów po czym zapisać zmiany.

Uwaga
Moduły Kasa Bank oraz Faktury nie może występować samodzielnie na danym użytkowniku wymaga zamówienia dowolnego innego modułu (np. CRM Plus lub Księga Podatkowa).

Rezygnacja z modułów realizowana jest ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego po złożeniu stosownego oświadczenia.
Przepięcie modułu na innego użytkownika

Przepięcie modułu na innego użytkownika odbywa się po zalogowaniu na konto z uprawnieniami administratora na Platformie WWW .

W celu przepięcia modułu na innego użytkownika należy wybrać zakładkę UŻYTKOWNICY – ZARZĄDZAJ – EDYTUJ MODUŁY kliknąć nazwę użytkownika i odznaczyć moduł do przepięcia, kolejno zaznaczyć ten moduł na docelowym użytkowniku. Wybierając Zatwierdź edycję modułów, i potwierdzając wprowadzone zmiany akceptujemy wybór poprzez Zatwierdź.

W celu przepięcia modułu na nowego użytkownika należy wybrać zakładkę UŻYTKOWNICY – ZARZĄDZAJ – EDYTUJ MODUŁY kliknąć nazwę użytkownika i odznaczyć moduł do przepięcia. Wybierając Zatwierdź edycję modułów, i wskazując opcję Przenieś usuwane moduły na nowego użytkownika i wypełniając dane dla niego, czynność akceptujemy poprzez wybór Zatwierdź.
Zgłoszenie użytkownika do usunięcia

Zgłoszenia usunięcia użytkownika odbywa się po zalogowaniu na konto z uprawnieniami administratora na Platformie WWW .

W celu oznaczenia rezygnacji, należy przejść do podstrony UŻYTKOWNICY – ZARZĄDZAJ, na której jest widoczna lista aktywnych użytkowników. Wybierając przycisk Usuń użytkowników . Po prawej stronie, przy każdym z loginów znajduje się okienko, które należy oznaczyć przy rezygnacji oraz  kolejno zatwierdzić zmiany po wybraniu: Zgłoś konta do usunięcia.

Rezygnacja z użytkowników realizowana jest ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego po złożeniu stosownego oświadczenia.

W celu wypowiedzenia całości umowy – wszystkich zarejestrowanych użytkowników,  Klient powinien wysłać do Comarch stosowne oświadczenie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wzór wypowiedzenia można otrzymać po przesłaniu informacji na adres optima.chmura@comarch.pl

Wypowiedzenia całości umowy przebiega z zachowaniem dwu miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
Zamówienie/usunięcie Comarch HRM oraz Comarch Mobile (Sprzedaż, Zarządzanie, Monitorowanie)

Dodawanie oraz usuwanie modułów mobilnych (Mobile Sprzedaż, Mobile Zarządzanie, Mobile Monitorowanie) i Comarch HRM jest możliwe z Platformy WWW.

W celu dodania modułów mobilnych oraz Comarch HRM należy przejść do podstrony BAZY DANYCH – ZARZĄDZAJ, a następnie kliknąć w strzałkę w kolumnie Dodatkowe usługi przy odpowiedniej bazie danych. Udostępniona będzie lista dodatkowych modułów.

Zamawiając moduł, należy oznaczyć „okienko” przy odpowiednim elemencie lub wpisując liczbę licencji, które mają być zamówione, akceptacja odbywa się przez przycisk Zatwierdź. W kolejnym kroku zaprezentowane zostanie podsumowanie, jeżeli wszystko się zgadza, należy kliknąć Zatwierdź.

Rezygnacja z modułów odbywa się analogicznie jak w przypadku dodania modułów, tylko w tym przypadku należy odznaczyć odpowiednie okno przypisane do elementów, które chcemy wyłączyć.

Wyłączenie modułów realizowane jest ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego po złożeniu stosownego oświadczenia.

Uwaga

  • Moduł Comarch HRM wymaga modułu Płace i Kadry Plus.
  • Moduł Comarch Mobile Zarządzanie wymaga co najmniej jednego modułu Comarch Mobile Monitorowanie
  • Moduł Comarch Sprzedaż oraz Monitorowanie wymaga co najmniej jednego modułu Kasa/Bank oraz Handel Plus
  • Moduł Comarch Mobile Monitorowanie wymaga posiadanie modułu Comarch Mobile Sprzedaż dla każdego modułu Comarch Mobile Monitorowanie

 
Zamówienie/usunięcie Comarch PPK, Comarch e-Sprawozdania, Comarch ERP Opis Analityczny, Comarch DMS

Zamawianie oraz usuwanie modułów Comarch PPK, Comarch e-Sprawozdania, Comarch ERP Opis Analityczny oraz Comarch DMS odbywa się po zalogowaniu na konto z uprawnieniami administratora na Platformie WWW.

W celu dodania modułów, należy wybrać zakładkę UŻYTKOWNICY – MODUŁY FIRMOWE. Na widocznej podstronie będzie możliwość zamówienia modułów Comarch PPK, Comarch e-Sprawozdania, Comarch ERP Opis Analityczny oraz Comarch DMS.

Moduł Comarch PPK wymaga posiadania minimum jednego modułu Comarch ERP Optima Płace i Kadry Plus.

Moduł Comarch e-Sprawozdania wymaga posiadania minimum jednego modułu Comarch ERP Optima Księga Handlowa Plus.

Rezygnacja ze wskazanych komponentów następuje poprzez analogiczną ścieżkę dostępu, tym razem jednak przez odznaczenie modułu i potwierdzenie zmiany.

Rezygnacja z modułów realizowana jest ze skutkiem na koniec następnego miesiąca kalendarzowego po złożeniu stosownego oświadczenia.
Udostępnianie bazy danych dla biura rachunkowego

Udostępnianie bazy danych dla biura rachunkowego odbywa się po zalogowaniu na konto z uprawnieniami administratora na Platformie WWW .

W celu udzielenia dostępu dla biura rachunkowego, które ma obsługiwać podmiot, należy przejść do zakładki BAZY DANYCH – DOSTĘP DLA BR, następnie wybrać biuro z rozwijanej listy, a w przypadku, gdy nie jest ono dostępne na wykazie, wyszukać je podając Kod i NIP biura – dane te należy uzyskać bezpośrednio od Biura rachunkowego, z którym podejmowana jest współpraca.
Akceptacja bazy danych udostępnianej przez klienta biura rachunkowego

Akceptacja bazy danych udostępnianej przez klienta biura rachunkowego odbywa się po zalogowaniu na konto z uprawnieniami administratora na Platformie WWW .

W celu zatwierdzenia dostępu dla biura rachunkowego należy wybrać zakładkę BAZY DANYCH – KLIENCI oraz zaznaczyć opcję przy odpowiednim kliencie oczekującym na autoryzację i kliknąć Zatwierdź. Aby zrezygnować z obsługi danej firmy należy zaznaczyć okienko przy odpowiednim kliencie i wybrać opcję Zrezygnuj.
Migracja z systemu Comarch ERP XT do Comarch ERP Optima w modelu usługowym

Aby dokonać przeniesienia danych z systemu Comarch ERP XT do systemu Comarch ERP Optima należy w prawym górnym rogu z listy rozwijalnej wybrać zakładkę „Moje konto”.

Następnie należy przełączyć widok na zakładkę „Zarządzaj kontem”. Po wykonaniu powyższej czynności zostanie wyświetlona możliwość wysłania prośby o udostępnienie danych do systemu Comarch ERP Optima.

Po wykonaniu powyższej operacji w prawym górnym rogu zostanie wyświetlony komunikat o poprawnym wysłaniu prośby o udostępnienie danych.

W ciągu trzech dni roboczych od wygenerowania zgłoszenia, otrzymają Państwo wiadomość mailową od naszego konsultanta, który udostępni bazę danych lub prześle dalsze instrukcje w przypadku konieczności dopełnienia dodatkowych formalności.

Bazę danych wygenerowaną z Comarch ERP XT można zaimportować do Comarch ERP Optima w modelu usługowym po zamówieniu i aktywacji tej usługi. Jeżeli nie posiadają Państwo jeszcze dostępu do tego systemu, zamówienia można dokonać poprzez formularz na stronie https://zamow.online.comarch.pl/

W ciągu dwóch dni roboczych od wypełnienia formularza zamówienia zostanie do Państwa przesłany mail aktywacyjny z danymi do logowania się do usługi, który będzie jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony z dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

Po aktywacji usługi, bazę danych wygenerowaną z Comarch ERP XT będzie można zaimportować do Comarch ERP Optima w sposób opisany tutaj»
Zamówienie Comarch OCR

Comarch OCR to usługa, która pozwala na odczytanie zdjęcia/skanu faktury i wprowadzenie dokumentu do rejestru VAT zakupu w Comarch ERP Optima.

Dzięki rozwiązaniu Comarch OCR nie trzeba tracić godzin na żmudnym przepisywaniu papierowych faktur i wprowadzaniu ich do systemu. Robi to program, dzięki czemu zaoszczędzony czas można przeznaczyć na inne zadania.

Usługę Comarch OCR można uruchomić wybierając zakładkę Rejestry VAT w Comarch ERP Optima, a następnie klikając w przycisk OCR. Każdy Klient może bezpłatnie przetestować usługę dokonując odczytania 50 stron faktur.

Zamówienie usługi Comarch OCR odbywa się poprzez Sklep Comarch. Należy przejść do strony https://sklep.comarch.pl/produkty/ocr,2,16251 a następnie wybrać interesujący Państwa pakiet i dokonać jego zakupu.

Po realizacji zamówienia, pakiet zostanie automatycznie przypisany do Państwa systemu Comarch ERP Optima.

Cennik usługi Comarch OCR dostępny jest tutaj»

Regulamin usługi dostępny jest tutaj»