Gdzie zapisywane są dane w aplikacji samodzielnej (standalone)?

Baza danych aplikacji Comarch PPK w wersji samodzielnej (standalone, bez współpracy z Comarch ERP HR) domyślnie znajduje się w folderze:

%appdata%\Comarch\Comarch PPK

Wskazówka
Jako Comarch ERP HR rozumiane są:

  • Comarch ERP Optima,
  • Comarch ERP XL HR,
  • Comarch ERP Altum HR.

Aby zmienić lokalizację zapisu bazy danych należy w pliku appsettings.json znajdującym się w folderze %programdata%\Comarch PPK wskazać ścieżkę zapisu bazy danych. Uwaga – jeżeli ścieżka zawiera „\” musi on być podany dwukrotnie – \\”.

Przykład
Przy poniższych ustawieniach baza danych będzie zapisywana na dysku lokalnym D: w folderze Comarch PPK:

Czy ten artykuł był pomocny?