Jak dodać kolejną firmę na liście Firm?

Aby dodać kolejną firmę na liście Firm wystarczy wybrać opcję Dodaj firmę. Po jej wybraniu zostanie wyświetlony kreator dodawania nowej firmy, szerzej opisany w tym pytaniu: Jak wprowadzić dane firmy?

 

Z tego poziomu można także wyeksportować listę firm do arkusza Excel za pomocą opcji Eksportuj do arkusza. Dane przenoszone do arkusza to firma, pełna nazwa firmy, ostatnia składka, status oraz instytucja finansowa, z którą dana firma zawarła umowę o zarządzanie PPK.

Uwaga
Opcja Dodaj firmę dostępna jest wyłącznie w przypadku wersji samodzielnej.

Czy ten artykuł był pomocny?