Jak zainstalować aplikację Comarch PPK?

W przypadku aplikacji Comarch PPK współpracującej z systemem Comarch ERP HR instalację należy wykonać na stanowisku, gdzie zainstalowany jest wybrany system Comarch ERP HR.

Po pobraniu instalatora i uruchomieniu go pojawi się okno Kreatora instalacji Comarch PPK. Aby kontynuować instalację należy wybrać opcję Dalej.

Kolejnym krokiem jest zaakceptowanie warunków umowy licencyjnej. Po wybraniu opcji Zgadzam się nastąpi przekierowanie do kolejnych etapów instalacji.

Następnie należy wskazać folder docelowy, w którym zostanie zainstalowana aplikacja Comarch PPK i wybrać opcję Zainstaluj.

Po przejściu procesu instalacji Użytkownik może zadecydować, czy po zakończeniu pracy instalatora uruchomić aplikację Comarch PPK (parametr zaznaczony), czy też nie (parametr nie zaznaczony). Aby zakończyć pracę kreatora instalacji Comarch PPK należy wybrać opcję Zakończ.

Wskazówka
Baza danych w aplikacji samodzielnej (standalone, bez współpracy z Comarch ERP HR) zapisywana jest w folderze \AppData\Roaming\Comarch\Comarch PPK Użytkownika Windows.

Odinstalowanie aplikacji nie powoduje usunięcia bazy danych.

Wskazówka
Port wykorzystywany do komunikacji przez aplikację jest nadawany dynamicznie. Aby ustawić stały port należy zmodyfikować plik appsettings.json znajdujący się w folderze %programdata%\Comarch PPK .

Przykład:

Wskazówka
Jako Comarch ERP HR rozumiane są:

  • Comarch ERP Optima,
  • Comarch ERP XL HR,
  • Comarch ERP Altum HR.

 

 

Czy ten artykuł był pomocny?