Nowości i zmiany w wersji 2019.4.1

Nowości:
  1. Rozszerzono zakres automatycznej wymiany danych z Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o możliwość przesłania korekty składek uczestnika PPK oraz informacji o wznowieniu uczestnictwa w PPK.
  2. Wprowadzono możliwość przesłania do instytucji finansowej (w formie pliku XML) informacji o:
    • zakończeniu zatrudnienia pracownika,
    • automatycznym wznowieniu uczestnictwa w PPK,
    • zmianie danych kontaktu elektronicznego uczestnika PPK.
  3. Wprowadzono na karcie pracownika informację o numerze identyfikacyjnym nadawanym przez instytucję finansową oraz identyfikatorze ewidencji PPK nadawanym przez PFR.
Zmiany:
  1. Wprowadzono zmiany ergonomiczne ułatwiające korzystanie z aplikacji.
Uwaga
Do poprawnego działania aplikacji Comarch PPK wymagana jest najnowsza wersja Comarch ERP Menadżer Kluczy 2019.1.1.993.

W przypadku Comarch PPK w wersji samodzielnej (standalone) Comarch ERP Menadżer Kluczy instalowany jest automatycznie.

Czy ten artykuł był pomocny?