Nowości i zmiany w wersji 2019.4.2

Nowości:
 1. Umożliwiono import informacji o transakcjach związanych z uczestnictwem pracowników w PPK, które instytucja finansowa jest zobowiązana przekazywać pracodawcy. Użytkownik może zaczytać informacje o zwrocie środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłat, wypłacie środków przez uczestnika PPK, zwrocie i wypłacie transferowej do aplikacji z pliku XML udostępnionego przez instytucję finansową.
 2. Umożliwiono wyszukanie i wysłanie z listy pracowników osób, których dane identyfikacyjne i inne dane związane z uczestnictwem w PPK uległy zmianie.
 3. Wprowadzono możliwość wyboru trybu pracy w aplikacji zainstalowanej na stanowisku, na którym znajduje się także Comarch ERP HR. Użytkownik podczas logowania może zdecydować, czy aplikacja ma pracować w wersji samodzielnej (standalone) czy współpracować z Comarch ERP HR.
 4. Umożliwiono automatyczny import pracowników do aplikacji działającej w wersji samodzielnej. Dane będą samoczynnie zaczytywane z arkuszy Excel znajdujących się we wskazanym przez Użytkownika katalogu.
 5. Dodano wydruki deklaracji związanych z PPK składanych pracodawcy przez pracowników:
  • Oświadczenie o zawartych umowach o prowadzenie PPK,
  • Deklaracja dotycząca wpłat podstawowych do PPK,
  • Deklaracja dotycząca wpłat dodatkowych do PPK,
  • Wniosek o dokonywanie wpłat na PPK,
  • Wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK.
Zmiany:
 1. Wprowadzono zmiany ergonomiczne ułatwiające korzystanie z aplikacji.
Uwaga
Do poprawnego działania aplikacji Comarch PPK wymagana jest najnowsza wersja Comarch ERP Menadżer Kluczy 2019.1.1.993.

W przypadku Comarch PPK w wersji samodzielnej (standalone) Comarch ERP Menadżer Kluczy instalowany jest automatycznie.

Czy ten artykuł był pomocny?