Nowości i zmiany w wersji 2019.4.3

Nowości:
 1. Rozszerzono zakres automatycznej wymiany danych z Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o możliwość:
  • przesyłania online informacji o zmianie danych identyfikacyjnych uczestnika PPK oraz automatycznym wznowieniu uczestnictwa w PPK,
  • automatycznego importu informacji o transakcjach związanych z uczestnictwem pracownika w PPK, tj.:
   • zwrocie środków w wyniku rozliczenia korekty lub rezygnacji z dokonywania wpłat,
   • wypłacie środków przez uczestnika PPK,
   • zwrocie (wycofaniu środków przed 60 rokiem życia),
   • wypłacie transferowej.
Zmiany:
 1. Wprowadzono zmiany ergonomiczne ułatwiające korzystanie z aplikacji.
Uwaga
Do poprawnego działania aplikacji Comarch PPK wymagana jest najnowsza wersja Comarch ERP Menadżer Kluczy 2019.1.1.993.

W przypadku Comarch PPK w wersji samodzielnej (standalone) Comarch ERP Menadżer Kluczy instalowany jest automatycznie.

Czy ten artykuł był pomocny?