Nowości i zmiany w wersji 2019.5.1

Nowości:
  1. W wersji współpracującej z Comarch ERP HR dla osób powyżej 55 roku życia oraz osób nie podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalno-rentowym wprowadzono status Niepodlegający.
  2. Wprowadzono parametr dotyczący opcjonalnego załączania numeru dokumentu tożsamości uczestnika PPK dla osób posiadających numer PESEL.
  3. Na Liście pracowników dodano filtr: Uczestnicy bez numeru identyfikacyjnego. Filtr zwraca pracowników zgłoszonych do instytucji finansowej jako uczestników PPK, którzy nie mają uzupełnionego numeru identyfikacyjnego nadanego przez instytucję finansową.
Zmiany:
  1. W przypadku wymiany plikowej dla pracownika posiadającego obywatelstwo polskie wymagany jest numer PESEL. Jeśli pracownik posiada obywatelstwo inne niż polskie wymagane są do podania numer PESEL lub data urodzenia, rodzaj dokumentu tożsamości oraz numer dokumentu tożsamości.
  2. Wprowadzono zmiany ergonomiczne ułatwiające korzystanie z aplikacji.
Poprawiono:
  1. W wersji współpracującej z Comarch ERP HR, w przypadku pracownika zatrudnionego ponownie po przerwie, którego łączny staż w firmie nie przekraczał trzech miesięcy, do stażu pracy nadmiarowo zliczany był okres przerwy w zatrudnieniu. W związku z tym wyświetlany był status Do uzupełnienia zamiast Za krótki staż. Poprawiono.
  2. W wersji współpracującej z Comarch ERP HR dla pracownika ze stażem pracy krótszym niż trzy miesiące i odnotowaną aktualizacją zapisu wyświetlano status Do uzupełnienia, a powinien wyświetlać się status Za krótki staż. Poprawiono.
  3. W wersji współpracującej z Comarch ERP HR dla wymiany plikowej wprowadzono walidację kodu kraju obywatelstwa. Poprawiono.
Uwaga
Do poprawnego działania aplikacji Comarch PPK wymagana jest najnowsza wersja Comarch ERP Menadżer Kluczy 2019.1.1.993.

W przypadku Comarch PPK w wersji samodzielnej (standalone) Comarch ERP Menadżer Kluczy instalowany jest automatycznie.

Uwaga
Podczas instalacji aplikacji Comarch PPK weryfikowany jest Microsoft .net Framework – wymagana wersja to Microsoft .net Framework 3.5.1 lub wyższa.

Czy ten artykuł był pomocny?