Nowości i zmiany w wersji 2019.6.2

Nowości:
 1. Rozszerzono zakres automatycznej wymiany danych z AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. o możliwość:
  • przesyłania do instytucji finansowej informacji o korekcie składek pracowników,
  • przesyłania informacji o wznowieniu uczestnictwa w PPK na wniosek pracownika,
  • przesyłania informacji o automatycznym wznowieniu uczestnictwa w PPK (co 4 lata).
Zmiany:
 1. W aplikacji działającej w trybie samodzielnym wprowadzono zmiany w zakresie naliczania składki dodatkowej pracownika:
  • składka naliczana jest od miesiąca złożenia przez pracownika deklaracji o opłacaniu składki dodatkowej gdy pracownik składa deklarację o jej opłacaniu w momencie przystąpienia do PPK, a także gdy deklarację o jej opłacaniu składa później, niż przystąpił do PPK, przy czym wcześniej nie opłacał składki dodatkowej;
  • w przypadku zmiany zadeklarowanego wcześniej procentu składki dodatkowej pracownika, nowa wartość składki naliczana jest w miesiącu po miesiącu złożenia deklaracji.
Uwaga
Do poprawnego działania aplikacji Comarch PPK wymagana jest najnowsza wersja Comarch ERP Menadżer Kluczy 2019.1.1.993.

W przypadku Comarch PPK w wersji samodzielnej (standalone) Comarch ERP Menadżer Kluczy instalowany jest automatycznie.

Uwaga
Podczas instalacji aplikacji Comarch PPK weryfikowany jest Microsoft .net Framework – wymagana wersja to Microsoft .net Framework 3.5.1 lub wyższa.

Czy ten artykuł był pomocny?