Nowości i zmiany w wersji 2020.0.1 / 2020.0.3

Nowości:
 1. Wprowadzono możliwość zawarcia online umowy o zarządzanie z Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Równocześnie udostępniono automatyczną wymianę danych z Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. w zakresie:
  • rejestracji uczestników PPK,
  • nadania uczestnikom numeru PPK,
  • deklaracji uczestnika PPK – rezygnacja,
  • składek na PPK,
  • korekt składek PPK,
  • zmiany danych identyfikacyjnych uczestników PPK,
  • wznowienia uczestnictwa w PPK (na wniosek pracownika),
  • automatycznego wznowienia uczestnictwa w PPK (co 4 lata).
Zmiany:
 1. W przypadku wymiany automatycznej z AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. i Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. wprowadzono dodatkowe pole Numer pracodawcy w systemie AT. Pole to znajduje się na oknie ustawień wymiany automatycznej i jest wymagane do poprawnego jej uruchomienia.
Poprawiono:
 1. Poprawiono błąd związany z indywidualnymi ustawieniami aplikacji zapisanymi w pliku appsettings.json
Uwaga
Do poprawnego działania aplikacji Comarch PPK wymagana jest najnowsza wersja Comarch ERP Menadżer Kluczy 2019.1.1.993.

W przypadku Comarch PPK w wersji samodzielnej (standalone) Comarch ERP Menadżer Kluczy instalowany jest automatycznie.

Uwaga
Podczas instalacji aplikacji Comarch PPK weryfikowany jest Microsoft .net Framework – wymagana wersja to Microsoft .net Framework 3.5.1 lub wyższa.

Czy ten artykuł był pomocny?