Nowości i zmiany w wersji 2020.7.1

Nowości:
 1. Rozszerzono zakres automatycznej wymiany danych z Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o możliwość zlecenia wypłaty transferowej.
 2. Na ekranie startowym dodano informację o sposobie wymiany danych w przypadku następujących instytucji finansowych:
  • Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
  • AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
  • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.,
  • Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Zmiany:
 1. Zaktualizowano wartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2021 roku.
Poprawiono:
 1. W przypadku wersji współpracującej z Comarch ERP HR poprawiono wyliczanie stażu pracy w sytuacjach gdy:
  • pracownik z za krótkim stażem zatrudniony po przerwie mający kilka zapisów historycznych wyświetlany był ze statusem „Do uzupełnienia” zamiast „Za krótki staż”,
  • pracownik zatrudniony ponownie po przerwie wyświetlany był z niepoprawną datą osiągnięcia wymaganego stażu pracy,
  • pracownik miał odnotowaną oskładkowaną umowę cywilnoprawną z wprowadzonym wyrejestrowaniem z ubezpieczeń i umowa nie była ujmowana do wyliczenia wymaganego stażu pracy.
 2. Podczas generowania pliku XML ze zgłoszeniem do PPK poprawiono uzupełnianie w bazie danych pól dotyczących operatora.
 3. W przypadku aplikacji Comarch PPK w chmurze Comarch umożliwiono wykonywanie operacji na plikach XML z folderu „Moje dokumenty” jeśli aplikacja Comarch PPK jest otwarta.
Uwaga
Comarch PPK w wersji 2020.7.1 wymaga wykupionej gwarancji na dzień 01.12.2020. W przypadku kończącego się wcześniej terminu gwarancji, praca na tej wersji programu będzie niemożliwa.
Uwaga
Comarch PPK w wersji 2020.7.1 współpracuje z systemami Comarch ERP Optima, Comarch ERP XL HR i Comarch ERP Altum HR w wersji 2020.1.1 lub wyższej.

Czy ten artykuł był pomocny?