W celu dodania nowej oferty sprzedaży (OS), należy:

Na formularzu dokumentu OS znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

 1. Lista pozycji dokumentu zawiera kolumny:
  • Nazwa
  • Cena
  • Ilość
  • Wartość

  Domyślnie ukryte:

 2. Forma – domyślna forma płatności kontrahenta, o ile jest dostępna na stanowisku POS. W przeciwnym wypadku domyślna forma dla centrum, do którego należy stanowisko POS.
 3. Termin płatności – domyślny termin płatności pobierany z ustawień kontrahenta
 4. Data ważności – data obowiązywania oferty. Po przekroczeniu tego terminu nie ma możliwości jej realizacji. Istnieje możliwość wybrania opcji Nieokreślona.
 5. Data realizacji – data, która jest przenoszona na zamówienie sprzedaży jako data realizacji zamówienia. Określa termin, w którym na pozycje dokumentu powinna być wystawiona faktura/paragon. Po wybraniu opcji Data realizacji istnieje możliwość określenia terminu realizacji z uwzględnieniem ilości dni określonych pod przyciskiem [Ilość dni od zamówienia] (data realizacji jest równa dacie wystawienia powiększonej o liczbę dni od zamówienia). Data realizacji nie może być późniejsza od daty ważności.
 6. Atrybuty – atrybuty przypisane do typu dokumentu

Na formularzu dodawanego dokumentu OS znajdują się również poniższe przyciski:

 • [Parkuj] – zapisuje dokument w celu jego dalszej realizacji w późniejszym czasie lub na innym stanowisku POS
 • [Zatwierdź] – zatwierdza dokument
 • [Drukuj] – drukuje dokument (przycisk domyślnie ukryty)

Oferta sprzedaży: