Zmiana ceny początkowej na dokumencie

image_print

Operator ma możliwość zmiany ceny początkowej na dokumencie (FS, PAR, ZS, OS). Funkcjonalność ta umożliwia rozwiązanie sytuacji, gdy pojawia się rozbieżność między ceną prezentowaną w aplikacji, a ceną prezentowaną w rzeczywistości w sklepie (przykładowo na etykiecie artykułu).
Zmiana ceny początkowej możliwa jest po wybraniu na wartość kolumny Cena początkowa pozycji dokumentu lub za pomocą przycisku [Zmień cenę] (kolumna oraz przycisk są domyślnie ukryte). Taka czynność wymaga od operatora posiadania odpowiedniego uprawnienia.

Uwaga
Nadanie operatorowi uprawnienia do edycji ceny początkowej odbywa się po stronie systemu ERP.

Zmiana ceny początkowej dotyczy pozycji będącej:

Cena początkowa jest ceną brutto lub netto, w zależności od kierunku VAT dokumentu.
Edycja ceny początkowej:

  • nie wynika z nadania rabatu na daną pozycję dokumentu
  • nie jest możliwa na korektach dokumentów, zaliczkach faktur sprzedaży, notach debetowych oraz TAX FREE
  • zostaje nadpisana w przypadku zmiany jednostki pozycji dokumentu lub przeliczenia dokumentu według ustawień kontrahenta

Dla pozycji dokumentu, na którą została naliczona promocja pakietowa, nie ma możliwości zmiany ceny początkowej. Natomiast zmiana ceny początkowej pozycji, a następnie naliczenie na tę pozycję promocji pakietowej, nie nadpisuje wcześniej zmodyfikowanej ceny. Przy wycofaniu lub rozbiciu promocji pakietowej zachowana jest cena początkowa zmieniona ręcznie przed nadaniem promocji.

Uwaga
Cena początkowa nie może przyjmować wartości ujemnej.

Na generowane dokumenty przenoszona jest cena początkowa z dokumentu źródłowego. Analogiczne działanie ma miejsce dla kontynuacji dokumentu z parkingu, gdzie jest zachowana ręcznie zmodyfikowana cena początkowa.

Przykład
Przy skanowaniu artykułu Dywanik łazienkowy operator zauważa, że cena widniejąca na etykiecie artykułu nie zgadza się z ceną wyświetloną dla pozycji paragonu w aplikacji. Kasjer ma odpowiednie uprawnienia do wykonania zmiany ceny, więc wybiera przycisk Zmień cenę i poprawia jej wartość.

Czy ten artykuł był pomocny?