Podpis cyfrowy służy sprawdzeniu autentyczności dokumentów lub wiadomości. Poprawny podpis cyfrowy potwierdza, że dokument lub wiadomość pochodzi od właściwego autora lub nadawcy, który nie może zaprzeczyć faktowi jego stworzenia lub nadania.

Na stanowisku POS obsługiwany jest mechanizm generowania podpisu cyfrowego dla:

Podpis jest tworzony w systemie w momencie zatwierdzania dokumentów, w formacie określonym przez francuskie przepisy VAT. W celu korzystania z tej funkcjonalności wymagany jest:

  • klucz prywatny – służący do generowania podpisu cyfrowego dokumentów
  • klucz publiczny – służący do weryfikacji jego autentyczności

Na liście dokumentów handlowych, można:

  • sprawdzić, czy wygenerowany podpis jest prawidłowy przy pomocy domyślnie ukrytego przycisku [Weryfikacja podpisu]
  • wyświetlić ikony informujące o tym, czy dla danego dokumentu został wygenerowany podpis (kolumna domyślnie ukryta)

Z poziomu podglądu dokumentu przy pomocy domyślnie ukrytego przycisku [Pokaż podpis] można wyświetlić podpis elektroniczny oraz skopiować go do schowka.