Na stanowisku POS możliwa jest obsługa ofert i zamówień sprzedaży, między innymi:

 • wystawienie OS/ZS
 • realizacja zamówień z systemu ERP oraz Comarch e-Sklep
 • całościowa lub częściowa realizacja zamówień sprzedaży
 • generowanie OS -> ZS

W celu przejścia na listę zamówień i ofert sprzedaży należy z poziomu głównego menu wybrać kafel [Zamówienia i oferty sprzedaży]. Bezpośrednio z poziomu menu głównego operator może również wystawić OS/ZS przy pomocy domyślnie ukrytych kafli: [Nowa oferta]/[Nowe zamówienie].

Na liście prezentowane są kolumny:

 • Numer
 • Stan – przyjmuje wartości: Zatwierdzony, W realizacji, Anulowany, Zamknięty, Przyjęty, Odrzucony, Zrealizowany
 • Kontrahent
 • Adres
 • Brutto
 • Data wystawienia
 • Data realizacji
 • Dokumenty powiązane

oraz istnieją domyślnie ukryte kolumny:

 • Obsługa transakcji
 • Status realizacji – przyjmuje wartości zdefiniowane z poziomu systemu ERP
 • Data ważności
 • Netto
 • Status płatności – przyjmuje wartości zdefiniowane z poziomu systemu ERP
 • Odbiorca
 • Źródło – przyjmuje wartości zdefiniowane z poziomu systemu ERP

W górnej części okna znajduje się pole filtra tekstowego umożliwiające przeszukiwanie listy dokumentów OS oraz ZS na podstawie numeru dokumentu.

Wyszukiwanie można zawęzić przy pomocy rozwijalnych filtrów:

 • Wartość
 • Wartość netto
 • Data wystawienia
 • Data realizacji
 • Źródło
 • Data ważności
 • Status płatności
 • Status realizacji
 • Typ – przyjmuje wartości: Oferta sprzedaży, Zamówienie sprzedaży
 • Stan

Na liście ofert i zamówień sprzedaży są dostępne następujące przyciski:

 • [Dodaj] -> [Oferta]/[Zamówienie] – dodaje nowy dokument OS/ZS
 • [Drukuj] – drukuje dokument
 • [Podgląd] – wyświetla do podglądu dokument OS/ZS
 • [Zmień stan] – zmienia status dokumentu
 • [Anuluj] – anuluje dokument znajdujący się w stanie Zatwierdzony, do którego nie został wygenerowany dokument, bądź dokument ten został anulowany
 • [Odrzuć] – odrzuca ofertę sprzedaży, do której nie został wygenerowany dokument, bądź dokument ten został anulowany
 • [Przyjmij] – przyjmuje ofertę sprzedaży znajdującą się w stanie Zatwierdzony
 • [Generuj zamówienie] – generuje zamówienie do oferty znajdującej się w stanie Przyjęty lub
  ZatwierdzonyW celu dodania nowej oferty sprzedaży (OS), należy:

Na formularzu dokumentu OS znajdują się następujące pola (poszczególne punkty odpowiadają zaznaczonym miejscom na zrzucie ekranu):

 1. Lista pozycji dokumentu zawiera kolumny:
  • Nazwa
  • Cena
  • Ilość
  • Wartość

  Domyślnie ukryte:

 2. Forma – domyślna forma płatności kontrahenta, o ile jest dostępna na stanowisku POS. W przeciwnym wypadku domyślna forma dla centrum, do którego należy stanowisko POS.
 3. Termin płatności – domyślny termin płatności pobierany z ustawień kontrahenta
 4. Data ważności – data obowiązywania oferty. Po przekroczeniu tego terminu nie ma możliwości jej realizacji. Istnieje możliwość wybrania opcji Nieokreślona.
 5. Data realizacji – data, która jest przenoszona na zamówienie sprzedaży jako data realizacji zamówienia. Określa termin, w którym na pozycje dokumentu powinna być wystawiona faktura/paragon. Po wybraniu opcji Data realizacji istnieje możliwość określenia terminu realizacji z uwzględnieniem ilości dni określonych pod przyciskiem [Ilość dni od zamówienia] (data realizacji jest równa dacie wystawienia powiększonej o liczbę dni od zamówienia). Data realizacji nie może być późniejsza od daty ważności.
 6. Atrybuty – atrybuty przypisane do typu dokumentu

Na formularzu dodawanego dokumentu OS znajdują się również poniższe przyciski:

 • [Parkuj] – zapisuje dokument w celu jego dalszej realizacji w późniejszym czasie lub na innym stanowisku POS
 • [Zatwierdź] – zatwierdza dokument
 • [Drukuj] – drukuje dokument (przycisk domyślnie ukryty)

Oferta sprzedaży:
Z listy zamówień i ofert sprzedaży, po wybraniu przycisku [Zmień stan] dla zaznaczonej oferty sprzedaży użytkownik ma możliwość:

 • przy pomocy przycisku [Przyjmij] przyjąć ofertę (po potwierdzeniu od klienta) znajdującą się w stanie Zatwierdzony, do której nie został wygenerowany dokument. Po przyjęciu oferty lub wygenerowaniu do niej zamówienia sprzedaży zostaje zmieniony jej stan na Przyjęty. Zamówienie sprzedaży można wygenerować także w oknie podglądu dokumentu OS. Ofertę taką można odrzucić, nie można jej natomiast anulować.
 • przy pomocy przycisku [Odrzuć] odrzucić ofertę (po potwierdzeniu od klienta) znajdującą się w stanie Zatwierdzony lub Przyjęty, do której nie został wygenerowany dokument, bądź dokument ten został anulowany. Odrzucić ofertę sprzedaży można także w oknie podglądu dokumentu OS. Odrzucenie oferty wymaga określenia powodu.
 • przy pomocy przycisku [Anuluj] anulować ofertę znajdującą się w stanie Zatwierdzony i nieposiadającą powiązanych zamówień

Z poziomu podglądu dokumentu OS możliwe jest również przyjęcie oferty oraz wygenerowanie do niej ZS przy pomocy przycisku [Przyjmij i generuj ZS].
W celu wygenerowania do oferty sprzedaży zamówienia, należy wskazać ją na liście zamówień i ofert sprzedaży oraz wybrać przycisk [Generuj zamówienie].

Wygenerowanie zamówienia do oferty:

 • powoduje zmianę jej stanu na Przyjęty. Anulowanie takiego ZS nie powoduje zmiany stanu OS.
 • wymaga od użytkownika posiadania odpowiednich uprawnień, które są nadawane w systemie ERP

Nie ma możliwości wygenerowania ZS do:

 • odrzuconej oferty
 • anulowanej oferty
 • oferty, której termin ważności upłynął

Na generowanym zamówieniu sprzedaży kopiowane są:

 • pozycje wraz z ilościami, cenami oraz jednostkami
 • rabaty lub promocje pakietowe
 • dane kontrahenta
 • forma i termin płatności
 • data realizacji
 • atrybuty (pod warunkiem przypisania tego samego atrybutu do obiektu ZS oraz OS w systemie ERP). Wartości atrybutów przeniesionych z OS nie można modyfikować, można natomiast dodawać nowe.
 • kierunek VAT

Na generowanym dokumencie ZS:

 • możliwa jest modyfikacja pozycji (między innymi: zmiana ilości albo daty realizacji, dodawanie lub usuwanie pozycji)
 • nie ma możliwości jego zaparkowania

Obsługa ofert sprzedaży wystawionych w systemie ERP możliwa jest zarówno w samym systemie ERP, jak i na stanowisku POS. Podobnie z ofertami wystawionymi na stanowisku POS, można je przyjmować, odrzucać oraz generować do nich ZS, zarówno na stanowisku POS jak i w systemie ERP. Nie ma możliwości pobierania ofert wystawionych w innym centrum. Z systemu ERP do stanowiska POS są wysyłane wszystkie zatwierdzone dokumenty OS wystawione w centrum, do którego należy dane stanowisko POS.