Aktualizacja Comarch sPrint

W przypadku Comarch ERP Optima program Comarch sPrint automatycznie sprawdza dostępność aktualizacji podczas uruchomienia aplikacji lub użytkownik może uruchomić aktualizację ręcznie poprzez ikonę Sprawdź dostępne aktualizacje w Menu Start w folderze Comarch.

W trakcie aktualizacji aplikacja Comarch sPrint jest dostępna, a zmiany pojawią się po restarcie aplikacji.

Każda nowa wersja aplikacji Comarch sPrint będzie dołączana do najnowszych wersji systemów Comarch ERP, więc przy aktualizacji systemu Comarch ERP zostanie również zaktualizowana aplikacja Comarch sPrint.

W przypadku Comarch ERP XL aktualizacja Comarch sPrint będzie wykonywana wraz z aktualizacją Comarch ERP XL.

Uwaga
Wersja Beta nie zaktualizuje się sam do wersji komercyjnej. Aby zainstalować wersję komercyjną Comarch sPrint należy zaktualizować system ERP do odpowiedniej wersji lub pobrać ja ze stron walidowanych.

Wersja komercyjna Comarch sPrint dostępna od:

  • Comarch ERP Optima 2023.2 (w tym ASP)
  • Comarch ERP XL 2023.1
  • Comarch DMS 2023.0

Aktualizacja podczas uruchomienia aplikacji Comarch sPrint

Jeśli aplikacja Comarch sPrint jest w najnowszej wersji zostanie uruchomiona. Jeśli jest dostępna nowsza wersja niż aktualnie zainstalowana to przy uruchomieniu aplikacji użytkownik zostanie o tym poinformowany poniższym komunikatem.

Użytkownik może pominąć aktualizację do danej wersji za pomocą przycisku Pomiń wersję i wykonać ją później lub pobrać i zainstalować najnowszą wersję za pomocą przycisku Pobierz i zainstaluj. W przypadku pominięcia aktualizacji zostanie uruchomiona aplikacja Comarch sPrint.

Po wybraniu opcji Pobierz i zainstaluj rozpocznie się proces pobierania najnowszej wersji, a następnie aktualizacji aplikacji.

O zakończeniu aktualizacji użytkownik zostanie powiadomiony odpowiednim komunikatem.

Aktualizacja ręczna

Użytkownik może uruchomić aktualizację ręcznie poprzez ikonę Sprawdź dostępne aktualizacje w Menu Start w folderze Comarch.

Jeśli aplikacja jest w najnowszej wersji użytkownik zostanie o tym poinformowany poniższym komunikatem.

Jeśli jest dostępna nowsza wersja niż aktualnie zainstalowana użytkownik zostanie o tym poinformowany poniższym komunikatem. 

Proces przebiega analogicznie jak w przypadku aktualizacji automatycznej.

Czy ten artykuł był pomocny?