Jak wyliczyć sumę dla wartości odrębnych (distinct values)?

Aby wyliczyć sumę dla odrębnych wartości należy skorzystać z funkcji sumDsum(), która jest dostępna w ramach kategorii sum podsumowujących.

Szczegółowy opis:

Po zaznaczeniu kontrolki należy skorzystać z dostępnej opcji kontekstowej Utwórz formułę dla wartości.

Aby funkcje podsumowujące były widoczne dla użytkownika należy wybrać zakres danych z listy wybieralnej w lewym górnym rogu okna dialogowego służącego do tworzenia formuł dla wartości.

Użytkownik ma do wyboru 2 opcje: Wszystkie dane oraz Dane użyte w grupowaniu. 

Po wybraniu zakresu danych można już wyszukać i skorzystać z funkcji sumDsum, składnie funkcji należy uzupełnić odpowiednim wyrażeniem.

Dostępne są także inne funkcję pozwalające dokonywać wyliczeń z użyciem wartości odrębnych, są to:

  • sumDAvg() – Oblicza średnią wszystkich odrębnych wartości w określonym obszarze podsumowania (grupa lub raport).
  • sumDCount() – Zlicza liczbę odrębnych wartości w określonym obszarze podsumowania (grupa lub raport). W prostym scenariuszu nie można przekazać parametru.
  • sumDVar() – Oblicza wielkość wariancji dla wszystkich odrębnych wartości w określonym obszarze podsumowania (grupa lub raport).
  • sumDVarP() – Oblicza wariancję populacji wszystkich odrębnych wartości w określonym regionie podsumowania (grupa lub raport).
  • sumDStdDev() – Oblicza odchylenie standardowe wszystkich odrębnych wartości w określonym obszarze podsumowania (grupa lub raport).
  • sumDStdDevP() – Oblicza odchylenie standardowe populacji wszystkich odrębnych wartości w określonym regionie podsumowania (grupa lub raport).

Czy ten artykuł był pomocny?