Nowości w wersji 2024.1

1. Dodanie opcji formatowania dla numeru strony „Numeruj po”

Użytkownik ma możliwość skorzystania z dwóch opcji: Cały szablon oraz Nagłówek grupy

Opcja pozwala na wybranie, czy w kontrolce numeracji strony ma zostać wyświetlona:

  • liczba stron/numeracja stron dla całego dokumentu (opcja Cały szablon)
  • liczba stron/numeracja stron dla pojedynczej wartości grupującej z Nagłówka Grupy. (opcja Nagłówek grupy)

Numeracja wg. całego szablonu przedstawia aktualną stronę szablonu oraz sumę wszystkich stron.

 

Natomiast numeracja wg. nagłówka grupy wyświetla numer strony według wartości nagłówka grupy oraz całkowitą liczbę stron w perspektywie utworzonego grupowania. Przy zmianie wartości grupującej następuje resetowanie numeru strony.

 

 

2. Dodanie opcji „Utwórz formułę dla wartości” w menu kontekstowym.

Dla kontrolek: pola tekstowego, pola z bazy, miary wyliczanej, komórki tabeli oraz linku dodano opcję kontekstową „Utwórz formułę dla wartości” Po zaznaczeniu kontrolki po jej prawej stronie pojawia się ikona ołówka, która zawiera wymienioną opcję:

Po wybraniu opcji „Utwórz formułę dla wartości” pojawia się edytor formuły w którym można dodać formułę, a następnie ją zapisać.

Istnieje możliwość edycji lub usunięcia formuły z wykorzystaniem opcji z menu kontekstowego:

  • Edytuj formułę dla wartości
  • Usuń formułę dla wartości

 

3. Dodanie funkcji podsumowujących

Z funkcji podsumowujących można korzystać zarówno dla danych z całego zakresu (opcja Wszystkie dane), jak i tych użytych w grupowaniu (opcja Dane użyte w grupowaniu),

Przykłady:

  • funkcja sumSum(), pozwala na obliczenie sumy wszystkich wartości w określonym obszarze podsumowania (grupa lub raport).
  • sumDCount – jest odpowiednikiem funkcji distinct count. Zlicza liczbę odrębnych wartości w określonym obszarze podsumowania (grupa lub raport).

4. Dodanie opcji Pokazuj u dołu strony dla sekcji Stopka Grupy

Po włączeniu opcji „Pokazuj u dołu strony” Stopka szablonu będzie widoczna na dole, na ostatniej stronie całego wydruku. Analogiczna sytuacja wystąpi po zastosowaniu opcji w stopce grupy.

 

Czy ten artykuł był pomocny?