Nowy szablon

Użytkownicy samodzielnie mogą tworzyć szablony wydruków od podstaw. Aby jeszcze bardziej ułatwić dostęp do potrzebnych danych, poza możliwością zastosowania własnych zapytań SQL, udostępniony został również przystępny kreator SQL, dzięki któremu zaczytywanie wybranych pól z bazy danych nie wymaga zaawansowanej wiedzy informatycznej.

Po kliknięciu w przycisk nowego szablonu otwiera się konfigurator tworzenia nowego szablonu zawierający 4 kroki.

  • Krok 1 Wybór połączenia – W kroku pierwszym użytkownik ma możliwość wyboru połączenia z listy lub stworzenia nowego połączenia.
  • Krok 2 Wybór sposobu pobierania danych – W kroku drugim użytkownik ma możliwość wyboru jednego z trzech sposobów pobierania danych. Od tego wyboru będzie zależał krok 3.
    • Zdefiniuj samodzielnie – Wybranie tej opcji pozwala użytkownikowi stworzenie zapytanie poprzez wybór tabel oraz pól, które będzie można wykorzystać na szablonie.
    • Wybierz procedurę SQL z listy – Wybranie tej opcji pozwala użytkownikowi na wybór zapytania SQL z listy. Ta funkcjonalność będzie dostępna w przyszłych wersjach aplikacji.
    • Wpisz własne zapytanie SQL – Wybranie tej opcji pozwala użytkownikowi na ręczne wpisanie zapytania SQL.
  • Krok 3 Określenie pobierania danych – W kroku trzecim użytkownik ma możliwość zdefiniowania zapytania SQL. Krok będzie się różnił w zależności o wyboru w kroku drugim.
  • Krok 4 Opis danych – W kroku czwartym użytkownik ma możliwość wprowadzenia opisu tabel oraz pól użytych w zapytaniu.

Czy ten artykuł był pomocny?