Krok 2. Wybór sposóbu pobierania danych

W kroku 2. Sposób pobierania danych użytkownik może skorzystać z jednej z trzech opcji:

  • Zdefiniuj samodzielnie – Pozwala na wybór danych spośród dostępnych tabel oraz pól w bazie danych.
  • Wybierz procedurę SQL z listy – Pozwala na wybór danych poprzez połączenie z zapisanymi na bazie danych procedurami SQL.
  • Wpisz własne zapytanie SQL – Pozwala na wybór danych z bazy danych poprzez samodzielne stworzenie zapytania SQL.

W zależności od powyższego wyboru krok 3. Pobieranie danych będzie wyglądał inaczej.

Na tym etapie użytkownik może wrócić do poprzedniego kroku za pomocą przycisku Wróć lub pominąć ten krok za pomocą przycisku Pomiń, co spowoduje przekierowanie użytkownika do pustego szablonu. W przypadku pominięcia tego kroku użytkownik zostanie przekierowany do pustego szablonu z możliwością późniejszego skonfigurowania połączenia. Po kliknięciu przycisku Dalej konfigurator przeniesie do odpowiedniej wersji kroku 3.

Czy ten artykuł był pomocny?