Tryb podglądu

W trybie podglądu użytkownik może podejrzeć wygląd raportu. Domyślnie otwiera się pogląd pierwszej strony raportu.

Uwaga
Uwaga! Jeśli w trybie Tworzenia nie zostały dodane żadne elementy na szablon to w trybie podglądu pojawi się informacja, że raport nie zawiera żadnych stron.

W środkowej części okna użytkownik ma podgląd strony raportu. W dolnej części okna znajduje się pasek następującymi elementami:

 • Pierwsza strona – Przycisk pozwala na przejście do pierwszej strony raportu. Niedostępny w przypadku gdy wyświetlona jest pierwsza strona raportu.
 • Poprzednia strona – Przycisk pozwala na przejście do poprzedniej strony raportu. Niedostępny w przypadku gdy wyświetlona jest pierwsza strona raportu.
 • Aktualna strona – Informacja. na której stronie raportu znajduje się właśnie użytkownik oraz informacja o ilości stron raportu.
 • Następna strona – Przycisk pozwala na przejście do następnej strony raportu. Niedostępny w przypadku gdy wyświetlona jest ostatnia strona raportu.
 • Ostatnia strona – Przycisk pozwala na przejście do ostatniej strony raportu. Niedostępny w przypadku gdy wyświetlona jest ostatnia strona raportu.
 • 6 kwadracików – Przycisk pozwala ma podgląd kilku stron raportu jednocześnie. Opcja będzie dostępna w kolejnych wersjach.
 • 6 kwadracików procentowo – Przycisk pozwala powiększenie lub pomniejszenie widoku podglądu. Domyślnie ustawiony jest podgląd 100%. Wartości możliwe do wyboru to: Dopasuj, 50%, 75%, 100%, 125%, 150%, 175%, 200%.
 • Drukuj – Przycisk pozwala na otwarcie okna Drukuj w celu wydrukowania raportu.

Po lewej stronie okna konfiguracji wydruku znajduje się podgląd pojedynczej stronu wydruku, informacji o ilości stron oraz możliwość przechodzenia pomiędzy nimi za pomocą poniższych przycisków:

Dostępne przyciski kolejno od lewej: pierwsza strona, poprzednia storna, następna strona, ostatnia strona.

Opcje konfiguracji wydruku:

 • Drukarka – Użytkownik ma możliwość wybrani drukarki z listy.
 • Liczba kopii – Użytkownik może wpisać liczbę kopii lub zwiększyć/zmniejszyć ilość za pomocą przycisku strzałek góra-dół.
 • Dwustronnie – Check określający czy wydruk ma być dwustronny czy jednostronny.
 • Strony – Opcja pozwala na wybranie stron do wydruku poprzez zaznaczenie opcji Wszystkie lub Wybierz oraz określenie zakresu stron w polach Od i Do.
Uwaga
Uwaga! Liczba w polu Od musi być większa od liczby w polu Do, w innym wypadku użytkownik zostanie o tym poinformowany poniższym komunikatem

 • Rozmiar papieru – Użytkownik ma możliwość wybrania z listy rozmiaru papieru na jakim chce wydrukować szablon.
 • Orientacja – Użytkownik ma możliwość zmiany orientacji pomiędzy Pionową a Poziomą.
 • Podawanie papieru – Użytkownik ma możliwość wybrania podajnika papieru (jeśli drukarka ma taką opcję) dla wszystkich stron taki sam lub pierwszej strony inny niż dla pozostałych stron.
 • Obsługa papieru – Użytkownik ma możliwość wybrania drukowania jednostronnego lub dwustronnego.
 • Kolor wydruku – Użytkownik ma możliwość wyboru kolory wydruku pomiędzy Odcienie szarości lub Kolorowy. Na dole okna konfiguracji parametrów wydruku dostępne są dwa przyciski:
 • Anuluj – Pozwala anulować drukowanie.
 • Drukuj – Pozwala wydrukować szablon i zamyka okno konfiguracji wydruku. Użytkownik zostanie poinformowany o rozpoczęciu drukowania poniższym komunikatem w prawym dolnym rogu ekranu.

 • Pobierz – Przycisk pozwala na pobranie raportu w formacie PDF. Po wybraniu tej opcji w dolnej prawej części okna pojawi się komunikat o statusie pobrania pliku oraz plik zapisze się w domyślnej lokalizacji lub otworzy się okno do zapisu pliku (w zależności od ustawień przeglądarki).

Czy ten artykuł był pomocny?