Nadrealizacja

Uprawnienia związane z nadrealizacją na dokumentach (W)AWD, (W)ZWM oraz MP znajdują się w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie.

Uwaga
Aby nadrealizacja była dostępna dla dyspozycji AWD lub ZWM należy w konfiguracji danego profilu (w Comarch WMS Zarządzanie) dokonać stosownych zmian.

dysmag_rys136

Nadwyżki mogą być rejestrowane na realizowanej dyspozycji lub na nowej dyspozycji (Nadrealizacje do dokumentów magazynowych wygenerowanych z dokumentów handlowych zawsze realizowane są na nowej dyspozycji). Osobny dokument, w przypadku przyjęć oraz awiz dostawy, może dodatkowo zostać wygenerowany na wskazany w konfiguracji magazyn nadwyżek. Na nagłówku nowopowstałego dokumentu automatycznie doda się opis informujący, że pochodzi on z nadrealizacji innego dokumentu wraz ze wskazaniem jego numeru. Nadrealizowany dokument nie będzie widoczny w aplikacji Comarch WMS Magazynier, a tylko w systemie ERP, gdyż będzie on zatwierdzoną już dyspozycją magazynową. Nadwyżki mogą być rejestrowane, jako większa ilość towaru jak i również, jako nowe dodatkowe pozycje na dyspozycji. W zależności od ustawień dodatkowe pozycje mogą być przyjęte na ten sam lub inny magazyn.

Uwaga
Jeśli dany operator nie ma uprawnień do magazynu nadwyżkowego, wówczas w aplikacji Comarch WMS Magazynier zostanie wyświetlony komunikat: „Brak uprawnień do nadrealizacji na magazyn nadwyżek.”

W sytuacji, kiedy Magazynier wpisze ilość większą niż zadysponowana w elemencie dyspozycji pojawi się odpowiedni komunikat.

dysmag_rys137

altdysmag_rys27

W celu dodania nowej pozycji należy użyć nacisnąć przycisk dysmag_iko6.
Jeżeli nastąpiła nadrealizacja, to na liście dyspozycji przy stopniu realizacji będzie dodatkowo znak (+).

altdysmag_rys28

Uwaga
Nie ma możliwości nadrealizacji na dyspozycjach do korekt.

Czy ten artykuł był pomocny?