Przypisanie pracownika do dyspozycji

Dyspozycje można przypisać ręcznie do jednego lub wielu operatorów. Instrukcja przypisania operatorów przedstawiona została krok po kroku na Rys. poniżej.

Uwaga
Aby przypisać dwa dokumenty do dwóch pracowników, należy zaznaczyć interesujące nas dokumenty poprzez naciśnięcie w ich kafle, potem zaznaczyć dwóch pracowników na sąsiedniej liście, a następnie przeciągnąć je na któregoś z pracowników lub odwrotnie – zaznaczonych pracowników na któryś z dokumentów.

obap_rys46

obap_rys47

obap_rys48

Istnieje możliwość przypisania jednego dokumentu do wielu operatorów, wielu dokumentów do jednego operatora oraz jednego dokumentu do jednego operatora. Po takim przypisaniu, przy ikonie informującej nas, w jakim stopniu dany pracownik jest obciążony, informacje zaktualizują się. Dodatkowo, w wierszach z nagłówkami dokumentów pojawi się ikona z imieniem i nazwiskiem np. obap_rys49 (jeżeli przypisano jednego pracownika) oraz informacja o liczbie przypisanych operatorów np. obap_rys50(jeżeli przypisano więcej niż jednego pracownika).
Po zatwierdzeniu dokumentu dodatkowo oznaczony jest operator, który zakończył realizację – Rys. poniżej.

obap_rys51

Czy ten artykuł był pomocny?