Tworzenie dyspozycji przesunięć magazynowych (MP)

Tworzenie dyspozycji przesunięć magazynowych (w obrębie danego magazynu) możliwe jest po wcześniejszym zaznaczeniu parametru: Dodawanie i edycja przesunięć magazynowych (MP), który znajduje się na karcie profilu operatora w Comarch WMS Zarządzanie.

mp_rys1

Wartość domyśla parametru: Dodawanie i edycja przesunięć magazynowych (MP) dla danego profilu wynosi:

 • Kierownik magazynu – zaznaczony
 • Brygadzista – niezaznaczony
 • Magazynier – niezaznaczony

Operator zalogowany do Comarch WMS Zarządzanie może wystawiać nowe dyspozycje MP w przypadku, gdy:

 • Zaznaczony jest parametr: Dodawanie i edycja przesunięć magazynowych (MP) oraz ma dostęp do minimum jednego magazynu z położeniami;
 • Zaznaczony jest parametr: Dodawanie i edycja przesunięć magazynowych (MP), posiada dostęp do minimum jednego magazynu bez położeń oraz w aplikacji Comarch WMS Zarządzanie włączona jest obsługa jednostek logistycznych (MP z jednej jednostki logistycznej na drugą w ramach położenia Nieokreślonego).
Tworzenie nowego przesunięcia magazynowego (MP)

Tworząc nowe przesunięcie magazynowe należy wybrać kolejno:

 • Z menu głównego pozycję Magazyny.
 • Wskazać magazyn (lub konkretne położenie), w obrębie którego ma nastąpić przesunięcie.
 • Przejść na pozycję z zasobem/jednostkami logistycznymi
  mp_rys2
 • Po wybraniu „Dodaj” Operator ma możliwość wskazać lub odznaczyć zasoby lub całe jednostki logistyczne (strona pierwsza), które mają zostać przesunięte.
  Uwaga
  Aby przesuwać całe jednostki logistyczne w filtrze powinna być wybrana tylko jedna opcja – jednostki logistyczne.
  mp_rys3

  mp_rys4

 • W kolejnym kroku (strona druga) Operator wskazuje miejsce docelowe (kolumna Dokąd) oraz ilość. Dodatkowo, jeżeli zasób dostępny jest na kilku położeniach istnieje możliwość ustawienia lokalizacji źródłowej jako „Dowolnej” (okno edycji położenia należy wówczas zatwierdzić puste). Przy takim ustawieniu system decyduje o najodpowiedniejszej lokalizacji źródłowej, korzystając z wybranego na magazynie algorytmu przesunięć. Istnieje również możliwość przesunięć na wybrana jednostkę logistyczną, wówczas należy prawidłowo określić jej położenie.

  mp_rys5

  mp_rys6

Dodatkowo, jeżeli przesuwany towar ma zdefiniowane położenie domyślne, wówczas jako położenie docelowe automatycznie ustawi się to położenie domyślne.

Operator po wskazaniu lokalizacji docelowej wybiera [Zapisz] lub [Zapisz i przekaż do realizacji].

Wybranie przez Operatora opcji [Zapisz i przekaż do realizacji] spowoduje, że dokument będzie widoczny po stronie Comarch WMS Magazynier. Jeżeli wskazane ustawienia będą błędne w linii towaru pojawi się odpowiedni komunikat np. Lokalizacja o podanym kodzie nie istnieje (przy błędnym wskazaniu kodu lokalizacji docelowej), Brak ilości (jeżeli wskazana ilość jest większa niż dostępna na danym położeniu). Wówczas podczas próby zapisu wyświetlony zostanie komunikat z prośbą o poprawę błędów.

Edycja lub usunięcie dokumentu przesunięcia magazynowego (MP) z poziomu listy dyspozycji

Dokumenty zapisane lub zapisane i przekazane do realizacji widoczne są z poziomu dyspozycji (menu główne – Dyspozycje), gdzie Operator ma możliwość edycji/usuwania dokumentów o określonym statusie.

mp_rys7

Widoczne dokumenty (status):

 • Zielony – dokument w przygotowaniu, można edytować/usuwać, dokumentu takiego nie jest widoczny w Comarch WMS Magazynier.
 • Szary – dokument zatwierdzony, brak możliwości ingerencji w dokument tego typu.
 • Czarny – dokument niezatwierdzony, można edytować/usuwać, jeżeli nie rozpoczęła się realizacja (nie została zrealizowana żadna pozycja).
 • Czerwony – stan zainicjalizowany, taki stan ma dokument przed pierwszym zapisem (np. zamknięcie przeglądarki w czasie tworzenia dokumentu). Powyższy dokument może być w stanie przejściowym, tzn. pozycje mogą nie mieć pobranych zasobów.
Uwaga
Jeżeli w ustawieniach uprawnień operatorów odznaczono opcję „Dodawanie i edycja przesunięć magazynowych (MP)” wówczas operator nie ma możliwości usuwania oraz edycji dokumentu MP. Możliwe jest natomiast przypisanie dyspozycji do operatora oraz nadanie/zmiana priorytetu dyspozycji.

Czy ten artykuł był pomocny?