Przykładowa modyfikacja

W przykładzie do standardowego wydruku dokumentu Zlecenie Wydania Magazynowego dodana zostanie kolumna zawierająca informację o wadze brutto danej pozycji.

Standardowy wydruk dokumentu ZWM

 

W celu dodania kolumny należy wprowadzić modyfikację w plikach Data.xml oraz Layout.xml. W pliku Data.xml do zapytania SQL zwracającego dane pozycji dokumentu należy dodać kolumnę z informacją o wadze brutto (I.GrossWeight) według przykładu poniżej. Modyfikację oznaczono kolorem żółtym:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<data> 
<setf>
<set>
<name>DocumentPositions</name>
<query>
SELECT A.Code, A.Name, I.Quantity, I.RealizedQuantity, A.BasicUnitSymbol,
CAST(I.RealizedQuantity * ISNULL(AU.Denominator, 1) / ISNULL(AU.Nominator, 1) as DECIMAL(19,4)) as SecondaryQuantityRealized,
ISNULL(AU.UnitSymbol, A.BasicUnitSymbol) as SecondaryUnitSymbol, I.GrossWeight
FROM WMS.Items I
JOIN WMS.vArticles A ON I.ArticleId = A.Id
LEFT JOIN WMS.vArticleUnits AU on AU.ArticleId = I.ArticleId AND AU.UnitId = I.SecondaryUnitId
WHERE I.DocumentId = @DocumentId
</query>
</set>
...

 

Do pliku Layout.xml należy w tabeli z pozycjami natomiast dodać nową kolumnę Waga brutto według następującego przykładu:

...
<table set="DocumentPositions">
<column weight="2" description="Lp." class="number">
<rowNumber />
</column>
<column weight="12" description="[Kod] Nazwa towaru">
[<tableData var="Code" />] <tableData var="Name" />
</column>
<column weight="4" description="Ilość" class="number">
<tableData var="RealizedQuantity" />
</column>
<column weight="4" description="Jm. (podstawowa)">
<tableData var="BasicUnitSymbol" />
</column>
<column weight="4" description="Ilość" class="number">
<tableData var="SecondaryQuantityRealized" />
</column>
<column weight="4" description="Jm. (pomocnicza)">
<tableData var="SecondaryUnitSymbol" />
</column>
<column weight="4" description="Waga brutto">
<tableData var="GrossWeight" />
</column>
</table>
...

 

Po wprowadzeniu modyfikacji wydruk dokumentu ZWM powinien wyglądać następująco:

Wydruk dokumenty ZWM po modyfikacji

Czy ten artykuł był pomocny?