Raporty do inwentaryzacji


1. Inwentaryzacja ciągła

Po przekazaniu do realizacji przekazaniedoRealizacjiCiaglej w Comarch WMS Zarządzanie arkusza inwentaryzacji ciągłej i w przypadku istnienia nieprawidłowości związanych z dokumentami pojawia się okno Raportu dokumentów blokujących inwentaryzację. Dostępne również przycisk odpowiadający odświeżeniu Odswiez raportu dokumentów blokujących inwentaryzację. Następnie przycisk, który pozwala przenieść się do zakładki Synchronizacja SprawdzSynchronizacje i wyświetla nieprawidłowe wpisy.

bledyWkolejceInwetaryzacjiCiaglej

W zakładce Błędy w kolejce znajduje się informacja o ilości nieprawidłowych wpisów w kolejce usługi synchronizacji Comarch WMS.
dosynchro

Po naciśnięciu na liczbę przy napisie wykryto błędy w kolejce automatycznie zostanie wyświetlona zakładka Synchronizacja z listą komunikatów powodujących tą sytuację.

W zakładce Niezatwierdzone dokumenty wyświetlone zostają dyspozycje w Comarch WMS, które nie zostały zatwierdzone i należy je zatwierdzić. Jest możliwość zaznaczenia pola przy każdej pozycji, a następnie w menu kontekstowym, które się wyświetli zatwierdzenia przekazaniedoRealizacjiCiaglej lub anulowania iko_anul1 zaznaczonych dyspozycji.

Po wyjaśnieniu nieprawidłowych komunikatów w kolejce usługi synchronizacji Comarch WMS, anulowaniu lub zatwierdzeniu dokumentów magazynowych, które nie są zatwierdzone pojawi się przycisk do przekazania arkusza inwentaryzacyjnego do realizacji przekazaniedoRealizacjiCiaglej.


2. Inwentaryzacja z systemu ERP

Po przekazaniu do realizacji realizacja w Comarch WMS Zarządzanie arkusza inwentaryzacyjnego i w przypadku istnienia nieprawidłowości związanych z dokumentami pojawia się okno Raportu dokumentów blokujących inwentaryzację. Dostępne również będą kolejno przyciski odpowiadające odświeżeniu Odswiez raportu dokumentów blokujących inwentaryzację, przycisk odblokowania magazynu OdblokujMagazyn pozwalający na wstrzymanie inwentaryzacji co pozwoli na korektę dokumentów powodujących nieprawidłowości i po jego naciśnięciu w zakładce „Niezatwierdzone dokumenty” pojawi się przycisk do zaznaczenia/odznaczenia wszystkich dokumentów i jest wtedy możliwość zaznaczenia pola przy każdej pozycji, a następnie w menu kontekstowym, które się wyświetli zatwierdzenia przekazaniedoRealizacjiCiaglej lub anulowania iko_anul1 zaznaczonych dyspozycji. Następnie przycisk, który pozwala przenieść się do zakładki Synchronizacja SprawdzSynchronizacje i wyświetla nieprawidłowe wpisy. Dalej jest przycisk, który służy do przekazania do realizacji arkusza inwentaryzacyjnego PrzekazDoRealizacji.

BledyWKolejce

W zakładce Błędy w kolejce znajduje się informacja o ilości nieprawidłowych wpisów w kolejce usługi synchronizacji Comarch WMS.
dosynchro

Po naciśnięciu na liczbę przy napisie wykryto błędy w kolejce automatycznie zostanie wyświetlona zakładka Synchronizacja z listą komunikatów powodujących tą sytuację. Należy skonsultować z administratorem systemu i wyjaśnić sytuację tych dokumentów, jeśli jest to możliwe ponowić ich synchronizację.

W zakładce Dokumenty niepowiązane znajdują się listy dokumentów handlowych, do których nie wygenerowano dokumentów magazynowych.

Należy do nich wygenerować odpowiednie dokumenty, a następnie je zatwierdzić.

DokumentyNiepowiazane

Zakładka Niezatwierdzone dokumenty zawiera tabelę dokumentów magazynowych po stronie Comarch WMS, które są niezatwierdzone. Należy zatwierdzić wszystkie dokumenty znajdujące się w tej zakładce, przed rozpoczęciem inwentaryzacji.

NiezatwierdzoneDokumenty

Uwaga
Dokument ZWM zatwierdzony z poziomu Comarch ERP, na którym są braki można zatwierdzić z bez uzupełniania tych braków. Braki nie będą następnie przetwarzane i po inwentaryzacji nie pobiorą zasobów.
Uwaga
W ustawieniach profilu operatora parametr parametr pozwala na przekazanie arkusza inwentaryzacyjnego do realizacji pomimo komunikatów znajdujących się w raportach inwentaryzacyjnych.

Czy ten artykuł był pomocny?